prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski

tel. 52 340 82 93

Zainteresowania naukowe

 • koncentrują się głównie nad koncepcją ujęcia, rozwiązania problemów oraz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju budowy i eksploatacji maszyn, z uwzględnieniem teorii jakości, efektywności, nieszkodliwości systemów i polepszania środowiska technologicznego/naturalnego.

Wybrane publikacje:

 • Józef Flizikowski: Inżynieria rozdrabniania wybranych materiałów biomasy/odpadów na cele energetyczne. Rozdział I, II, III i IV w Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego "Inżynieria rozdrabniania biomasy". Wyd. GRAFPOL 2016, ISBN: 978-83-64423-35-2;
 • Marek Macko, Józef Flizikowski, Zbigniew Szczepański, Krzysztof Tyszczuk, Grzegorz Śmigielski, Adam Mroziński, Jacek Czerniak, Andrzej Tomporowski: CAD/CAE applications in mill’s design and investigation. Book Title: Proceedings of the 13th International Scientific Conference on Computer Aided Engineering.
 • Book Subtitle: Computer Aided Engineering. Series Title: Lect.Notes Mechanical Engineering. Chapter DOI: 10.1007/978-3-319-50938-9_35. Book ISBN: 978-3-319-50937-2, Book ID: 419988_1_En. Springer International Publishing AG - http://eproofing.springer.com/books/downloadchapter.php?token=oJWy2yu6pi-yr-2VyMs5gSS5_7bcIjsbqBLVzEnHvC0;
 • Andrzej Tomporowskia*, Józef Flizikowski, Ali Al-Zubiedy; An active monitoring of biomaterials grinding (Aktywne monitorowanie rozdrabniania biomateriałów).
 • PRZEMYSŁ CHEMICZNY 97/2(2018), s.250-257, IF 0.385, Jozef Flizikowski, Izabela Piasecka, Weronika Kruszelnicka, Andrzej Tomporowski, Adam Mroziński: Destruction assessment of wind power plastics blade. dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.5.7:
 • Andrzej Tomporowski, Izabela Piasecka, Józef Flizikowski, Robert Kasner, Weronika Kruszelnicka, Adam Mroziński, Kazimierz Bieliński: Analiza porównawcza cyklu życia łopat lądowych i morskich elektrowni wiatrowych, Polish Maritime Research, S1/2018;

Projekty badawcze:

 • Grant rozwojowy nr NR08-0029-10 (Nauki inżynieryjne i techniczne, Inżynieria mechaniczna) : „Badania i rozwój rozdrabniania materiałów biologicznych, polimerowych i włóknistych w kierunku zmniejszenia energochłonności procesów recyklingu.” Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. J. Flizikowski;
 • Program badawczy: UDA-POIG. 01.01.01-00-007/08-00: Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 roku. GIG Katowice, kierownik: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka-Kolarz;
 • Projekt badawczy nr: N N508 440536 „Badania procesu rozdrabniania tworzyw polimerowych i materiałów biologicznych w kierunku podwyższenia efektywności energetycznej”. Czas trwania 29 miesięcy - 2009¸2011r. Kierownik projektu: Dr inż. Marek Macko, Charakter udziału: wykonawca;
 • Projekt badawczy nr: N N508 398437 „Badania procesu mielenia mas papierniczo-makulaturowych w młynach w kierunku zmniejszenia ich energochłonności”. Czas trwania 26 miesięcy - 2009¸2011r. Kierownik grantu: dr inż. Adam Mroziński, Charakter udziału: wykonawca;

Hobby

 • muzyka łatwa i lekka i przyjemna, w tym blues, country

Drukuj