dr inż. Adam Mroziński

tel.: 52 3408453
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zainteresowania naukowe

 • zagadnienia energochłonności wybranych procesów przemysłowych. Aspekty energochłonności są szerzej ujmowane w aspekcie zagadnień wdrażania instalacji Odnawialnych Źródeł Energii i zwiększenia efektywności energetycznej wybranych procesów 
 • recyrkulacja (w tym recyklingu energetycznego) materiałów wtórnych (papierniczych, tworzywowych i biomasy) w tym: systemów ich zbierania, przetwarzania oraz powtórnego wykorzystywania. Wszystkie te aspekty mają przełożenie na realizowanych projektach badawczych i działalności organizacyjnej oraz dydaktycznej

Wybrane publikacje 

 • Flizikowski J., Piasecka I., Kruszelnicka W., Tomporowski A., Mroziński A.: Destruction assessment of wind power plastics blade. Polimery 2018, 63, nr 5, pp. 381-386, DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.5.7.
 • Flizikowski J, Topoliński T, Opielak M, Tomporowski A, Mroziński A.: Research and analysis of operating characteristics of energetic biomass micronizer. Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2015, Vol. 17, No 1, str. 19-26.
 • Mroziński A., Piasecka I.: Selected aspects of building, operation and environmental impact of offshore wind power electric plants. POLISH MARITIME RESEARCH, No 2(86)/2015, Vol. 22, ISSN 1233-2585, pp. 86-92.
 • Mroziński A.: Badanie efektywności energetycznej laboratoryjnej instalacji fotowoltaicznej. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014, s.357-366. 
 • Flizikowski J., Mroziński A., Tomporowski A.: Active monitoring as cognitive control of grinders design. AIP Conference Proceedings, Vol. 1822, 020006 (2017).

Projekty badawcze

Własne:

 • Projekt badawczy dla młodych pracowników nauki 7 08E 041 20 „Analiza poboru mocy przez młyn tarczowy przy obróbce mas włóknistych”. Czas trwania: 15 miesięcy - 2001¸2002r. Miejsce realizacji: UTP Bydgoszcz. Charakter udziału: kierownik grantu.
 • Projekt badawczy promotorski nr: 4 T08E 043 23 „Badanie poboru mocy przez zespół rozdrabniający makulaturową masę włóknistą w warunkach zmiany szczeliny roboczej młyna tarczowego”. Czas trwania: 15 miesięcy - 2002¸2004r. Miejsce realizacji: UTP Bydgoszcz. Kierownik projektu: Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kikiewicz, Charakter udziału: wykonawca - doktorant.
 • Projekt badawczy nr: N N508 398437 „Badania procesu mielenia mas papierniczo-makulaturowych w młynach w kierunku zmniejszenia ich energochłonności”. Czas trwania 26 miesięcy - 2009¸2011r. Miejsce realizacji: UTP Bydgoszcz. Charakter udziału: kierownik grantu.

 • Projekt Europejski pt. Efektywność energetyczna dla proekologicznego rozwoju MŚP - studia podyplomowe i doradztwo dla firm. Projekt realizowany w ramach priorytetu II. Działanie 2.1. Poddziałanie 2.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nr wniosku UDA-POKL.02.01.01-00-390/13. Czas trwania - 01.11.2013¸30.06.2015r. Charakter udziału: Kierownik Projektu (do końca maja 2014r).
 • Projekt Europejski pt. Zintegrowanie Kształcenie z Zakresu Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Programu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Nr wniosku FSS/2014/HEI/W/0078. Czas trwania - 05.01.2015r. - 30.06.2016r. Charakter udziału: Kierownik Projektu.
 • Projekt Europejski pt. PROFESJONALNI SPECJALIŚCI OZE – kompleksowy program rozwoju studentów kierunku Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Nr wniosku POWR.03.01.00-00-K230/16. Czas trwania - 09.2017r. - 06.2020r. Charakter udziału: Kierownik Projektu.
 • Projekt Europejski pt. Termomodernizacja budynków (3.1 i 3.2) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego. Nr wniosku POIS.01.03.01-00- 0007/16. Konkurs nr POIS/1/1.3.1/2015 dla Działania 1.3 Poddziałanie 1.3.1 Osi Priorytetowej I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Czas trwania - 20017¸2018r. Miejsce realizacji: UTP Bydgoszcz. Charakter udziału: Wykonawca.

Hobby

 • sport
 • film
 • teatr
 • Internet
 • motoryzacja
 • ochrona środowiska
 • recykling

 


Drukuj