dr inż. Dariusz Kulus

dariusz kulusemail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zainteresowania naukowe

 • Wykorzystanie technologii kriogenicznych w ochronie bioróżnorodności
 • Zastosowanie analiz genetycznych, cytogenetycznych i mikroskopowych w biotechnologii roślin
 • Mikrorozmnażanie gatunków roślin ozdobnych, warzywnych i leczniczych
 • Zastosowanie kultury tkankowych in vitro w nowoczesnym ogrodnictwie i hodowli
 • Analizy chemotaksonomiczne i biochemiczne materiału roślinnego pochodzącego z warunków in vitro oraz in vivo

Wybrane publikacje

 • Kulus D., 2018. Effect of various preculture, pretreatment and recovery conditions on the morphogenetic response of cryopreserved chrysanthemum `Lady Orange' shoot tips. Turkish Journal of Biology 42: 76-86. DOI: 10.3906/biy-1711-47, IF 0.651
 • Kulus D., Abratowska A., Mikuła A., 2018. Morphogenetic response of shoot tips to cryopreservation by encapsulation-dehydration in a solid mutant and periclinal chimeras of Chrysanthemum × grandiflorum /Ramat./ Kitam. Acta Physiologiae Plantarum 40:18. DOI: 10.1007/s11738-017-2593-4, IF 1,364
 • Miler N., Kulus D., 2018. Microwave treatment can induce chrysanthemum phenotypic and genetic changes. Scientia Horticulturae 227(3): 223-233. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2017.09.047, IF 1,760
 • Kulus D., Abratowska A., 2017. CRYOconservation of Ajania pacifica (Nakai) Bremer et Humphries via encapsulation-dehydration technique. CryoLetters 38(5): 387-398(12), IF 0,790
 • Kulus D., Zalewska M., 2014. Cryopreservation as a tool used in long-term storage of ornamental species – a review. Scientia Horticulturae 168: 88-107, IF 1.365

Projekty badawcze

 • Projekt badawczy MNiSW „Iuventus Plus” dla młodych naukowców, do 35 roku życia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy, w zakresie publikacji o zasięgu międzynarodowym, temat: „Wieloaspektowa analiza stabilności chimer roślinnych poddanych krioprezerwacji”, NR IP2014 023373, kierownik projektu (od 04.01.2015 do 23.02.2017)
 • BS 49/14 Doskonalenie metod uprawy i hodowli roślin ogrodniczych w warunkach in vivo i in vitro
 • BS 4/2017 Optymalizacja metod uprawy i hodowli roślin ozdobnych i warzywnych w warunkach laboratoryjnych i szklarniowych
 • Projekty finansowane w ramach wydziałowego funduszu grantowego WRiB dla młodych naukowców
 • BSM 38/2018 pt. „Zastosowanie mlek roślinnych w krioprezerwacji serduszki okazałej"
 • BSM 72/2017 pt. „Krioprezerwacja pąków wierzchołkowych Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara ‘White Gold’”

Projekty międzynarodowe

 • Program współpracy z Portugalią w ramach Umowy między UTP w Bydgoszczy a Politechniką w Coimbrze o współpracy naukowej i technicznej pt. “Zastosowanie markerów molekularnych (RAPD, ISSR), wysokosprawnej chromatografii cieczowej i chromatografii gazowej do analizy stabilności genetycznej i wtórnych metabolitów roślin uzyskanych w wyniku embriogenezy somatycznej u Echinacea purpurea (L.) Moench.”, wykonawca (2015-2018)

Hobby

 • podróże
 • muzyka
 • kino

Drukuj