dr hab. inż. Karol Kotwica, prof. UTP

tel.: 523749390

Zainteresowania naukowe

 • ocena efektywności produkcyjno-środowiskowej proekologicznych zabiegów agrotechnicznych w monokulturowych uprawach ozimych form pszenicy i rzepaku
 • możliwości ograniczania zabiegami agrotechnicznymi niekorzystnych skutków produkcyjno-środowiskowych stosowania monokultur zbożowych
 • wpływ uproszczeń uprawy roli w monokulturowej uprawie pszenicy na jej stan fitosanitarny i właściwości biofizykichemiczne gleby
 • ocena i optymalizacja wybranych elementów agrotechniki możliwych do zastosowania w warunkach uproszczeń uprawy roli pod obie formy pszenicy.

Projekty badawcze

Współpracuje z pozaakademickim szkolnictwem i doradztwem rolniczym oraz jednostkami gospodarczymi działającymi w rolnictwie i na rzecz rolnictwa. Współpraca ta służy propagowaniu metod i wyników pracy naukowo-badawczej w środowisku, doskonaleniu agrotechniki roślin polowych w gospodarstwach rolnych, wdrażaniu technologii produkcji, rozwojowi i ochronie obszarów wiejskich. Działalność w tym zakresie urzeczywistnia się między innymi w:

 • pracach Rady Naukowej Instytutu Badawczego im. Dezyderego Chłapowskiego działającym przy spółce rolnej Działpol sp. z o.o., w Działyniu,
 • badaniach naukowych realizowanych na zlecenie przedsiębiorstw działających w branży rolniczej, m.in. dla ScandAgra Polska sp z o.o., P.P.H.U Bogdan, których celem jest porównanie działania i skuteczności biopreparatów, biostymulatorów oraz nawozów mikroelementowych w uprawie odmian pszenic, rzepaku ozimego oraz kukurydzy,
 • konsultacjach naukowych dotyczących agrotechniki ze specjalistami w firmach Vaderstadt Polska, ScandAgra Polska sp z o.o., Sudzucker Polska S.A., Biogaz Działyń sp. z o.o., Ampol-Merol Sp. z o.o., ProBiotics Polska, P.P.H.U ”Bogdan” Bolesławowo,
 • współpracy z Uniwersytetem Ludowym w Gnieźnie,
 • stałym uczestnictwie jako prelegent na corocznych, regionalnych konferencjach metodycznych dla kadry i pracowników terenowych COBORU w Słupi Wielkiej,
 • prowadzeniu licznych szkoleń rolników organizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego i ich oddziały terenowe z województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego oraz przez inne instytucje działające na rzecz rolnictwa.
 • wdrażaniu i demonstrowaniu wyników badań w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych oraz współpracy technologicznej i doradczej z zakresu polowej produkcji roślinnej z gospodarstwami rodzinnymi i dzierżawcami ANR w regionie kujawsko-pomorskim i pomorskim.

Wybrane publikacje

 • K. Kotwica, L. Gałęzewski, W. Skierucha, I. Jaskulska, D. Jaskulski, A. Wilczek, A. Szypłowska, D. Kulpa, M. Piekarczyk, P. Wasilewski: Effect of straw and soil tillage with the application of effective microorganisms on soil moisture and compaction for winter wheat monoculture. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering - 2017, 62, 1, 104-111.
 • R. Lamparski, D. Modnicki, M. Balcerek, K. Kotwica, I. Jaskulska, M. Wawrzyniak: Effects of effective microorganisms and biostimulator on flavonoids in winter wheat and Oulema melanopus. Allelopathy Journal - 2017, 42, 1, 135-144.
 • Jaskulska, D. Jaskulski, L. Gałęzewski, K. Kotwica, A. Doroszewski, T. Jóźwicki: Plony i jakość technologiczna korzeni odmian buraka cukrowego oraz ich zmienność w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim; Fragmenta Agronomica - 2017, 34, 2, 18-27.
 • Jaskulska, Ł. Najdowski, L. Gałęzewski, K. Kotwica, R. Lamparski, M. Piekarczyk, P. Wasilewski: Wpływ cało powierzchniowej uprawy bezpłużnej i strip-till na zużycie paliwa, plony oraz jakość korzeni buraka cukrowego; Fragmenta Agronomica - 2017, 34, 3, 58-65.
 • Jaskulska, D. Jaskulski, M. Piekarczyk, K. Kotwica, L. Gałęzewski, P. Wasilewski: Magnesium content in the leaves of winter wheat in a long-term fertilization experiment. Plant, Soil and Environment - 2015, 61, 5, s. 208-212.

Drukuj