dr inż. Barbara Breza-Boruta

tel. 52 374 95 35
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zainteresowania naukowe

 • rozpoznanie wzajemnych oddziaływań między mikroorganizmami oraz ocena skuteczności działania preparatów mikrobiologicznych i chemicznych
 • badania w zakresie mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związane z funkcjonowaniem obiektów uciążliwych dla środowiska (kompostownie, składowiska odpadów komunalnych, oczyszczalnie ścieków i in.), a także w zakładach przemysłu rolno-spożywczego
 • badania dotyczące wpływu zróżnicowanych czynników agrotechnicznych (systemu uprawy, nawożenia, środków ochrony roślin) na właściwości mikrobiologiczne gleby

Wybrane publikacje

 • Breza-Boruta B. The assessment of airborne bacterial and fungal contamination emitted by a municipal landfill site in Northern Poland. Atmospheric Pollution Research, 2016, 7 (6), 1043-1052.
 • Breza-Boruta B., Lemanowicz J., Bartkowiak A. Variation in biological and physicochemical parameters of the soil affected by uncontrolled landfill sites Environmental Earth Sciences, 2016, 75: 201. DOI 10.1007/s12665-015-4955-9
 • Breza-Boruta B. Bioaerosols of the municipal waste landfill site as a source of microbiological air pollution and health hazard. Ecological Chemistry and Engineering A, 2012, 19 (8), 851-862.
 • Breza-Boruta B., Paluszak Z., Szala B. Badanie skuteczności preparatów chemicznych i biologicznych wykorzystywanych do celów dezynfekcyjnych przeciwko patogenicznym grzybom. Przemysł Chemiczny, 2015, 94(10), 1789-1792.
 • Breza-Boruta B., Kroplewska M., Pastewska A., Szala B. Źródła skażenia powietrza i zagrożenia szkodliwym bioaerozolem w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 494, s. 31-42.

Projekty badawcze

 • Projekt „Opracowanie receptury nowej generacji dolistnego nawozu azotowego pozwalającego na znaczną redukcję dawki nawożenia azotowego oraz ograniczenie niekorzystnego dla środowiska zjawiska przenikania azotanów do głębszych warstw gleby”, dofinansowany w ramach poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I – wykonawca
 • Projekt „Prace B+R oraz wytworzenie instalacji prototypowej oczyszczania zużytego powietrza z budynków hodowli trzody chlewnej wraz z testami”, nr. POIR.01.01.01-00-0330/17. dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie – Projekty B+R przedsiębiorstw; Poddziałanie - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa -wykonawca
 • Projekt „Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana”- konsorcjum SafeFoodMed w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu. Działanie 1.1. - Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji - wykonawca
 •  BZ-27/2015/WRiB, 2015 r. – „Badanie skuteczności działania preparatu chemicznego w ograniczaniu wzrostu wybranych bakterii” - kierownik
 • BS /2014 – „Poprawa bezpieczeństwa produkcji żywności i jej właściwości prozdrowotnych oraz wykorzystanie powstałych odpadów w aspekcie ochrony zdrowia ludzi i środowiska”.-wykonawca
 • BS 5/2017 – „Eradykacja wybranych patogenów z łańcucha pokarmowego poprzez monitorowanie procesów wytwarzania żywności i racjonalne zagospodarowanie odpadów”.- wykonawca

 


Drukuj