dr inż. Piotr Malczyk

tel.: 52 374 95 28
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zainteresowania naukowe

 • gleboznawstwo, ochrona i rekultywacja gleb,
 • analiza instrumentalna
 • nanobioinżynieria – nanometale szlachetne, metody otrzymywania, projektowanie linii technologicznych do ich wytwarzania, wpływ na gleby, rośliny i zwierzęta ze szczególnym uwzględnieniem właściwości bakterio- i grzybobójczych,
 • minerały glinokrzemianowe typu zeolity naturalne, wpływ na właściwości gleb, otrzymywanie zeolitów modyfikowanych nanokoloidami srebra, miedzi i złota, projektowanie składu nawozów mineralnych, organiczno-mineralnych i organicznych płynnych i stałych z udziałem klinoptylolitu i niejonowych form srebra i miedzi oraz linii technologicznych do ich wytwarzania,
 • projektowanie składów wieloskładnikowych nawozów mineralnych stałych i płynnych oraz przemysłowych technologii wytwarzania nawozów stałych metodą granulowania bezciśnieniowego,
 • wytwarzanie stałych i zawiesinowych środków odkwaszających na bazie uwęglonej kredy jeziornej z udziałem nanokoloidalnego srebra i sposób ich wytwarzania.

Wybrane publikacje

 • Malczyk P., Korelewska E., 2006: The Langmuir isotherm equations for caesium (I) sorption in forest soils from Bydgoszcz province. Macro and Trace Elements. Mengen- und Spurenelemente. Workshop 2006. Main Building of the Friedrich Schiller University Jena. 427-431.
 • Malczyk P., 2009: Mercury inactivation in contaminated soil using natural zeolites of the clinoptilolite type. Fresenius Environmental Bulletin. Volume 18, No. 7, pp. 1090-1093.
 • Malczyk P., Piotrowska A. 2016: Synteza nanocząstek srebra w suspensji wodnej. Innowacje w polskiej nauce w obszarze inżynierii i technologii. Przegląd aktualnej tematyki badawczej, Wydawnictwo Nauka i Biznes, Wrocław, 97-106.
 • Malczyk P., Hapka A. 2016: Zawartość nanokoloidalnego srebra i miedzi w pożywkach oraz materiale roślinnym w uprawie in vitro rzepaku i tytoniu, Innowacje w polskiej nauce
  w obszarze inżynierii i technologii. Przegląd aktualnej tematyki badawczej, Wydawnictwo Nauka i Biznes, Wrocław, 106-113.
 • Malczyk P., Korpal W., Weiner W., 2006: Nawóz wieloskładnikowy granulowany i sposób jego wytwarzania. Patent PL 192888. Wiadomości Urzędu Patentowego 12/06, 29.12.2006.Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa.

Projekty badawcze

 • Projekt WoD POIG .01.04.00-18-335/13 pt.: „Opracowanie technologii produkcji granulowanego nanokompozytu dolomitowego z udziałem niejonowych form srebra”, na podstawie konkursu MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY i ROZWOJU, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych. Wartość całkowita projektu: 14,68 mln zł. Kierownik naukowy projektu: dr inż. Piotr Malczyk. Projekt przerwany przez wnioskodawcę projektu SARKO Sp. z o.o. w Warszawie (2015 r.).
 • „Technologia produkcji nawozu donasiennego zawierającego nanokoloidalne formy srebra”, wykonane w ramach Projektu” w ramach „VOUCHER BADAWCZY” (Voucher Badawczy indywidualny). Przedsięwzięcie Badawcze sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Beneficjent Przedsięwzięcia Badawczego: Biuro Doradztwa i Rzeczoznawstwa AGRO-CERT, Katarzyna Ewa Sadowska-Kędzia, ul. Pomorska 5/5, 85-046 Bydgoszcz, NIP 967-066-37-30, REGON 092592948. Wartość całkowita Przedsięwzięcia Badawczego: 40 tys. zł. Kierownik badań: dr inż. Piotr Malczyk. Przedsięwzięcie Badawcze zrealizowane (2015 r.).

 Hobby

 • rysunki i ilustracje ołówkiem
 • geometria wykreślna
 • sztuka iluzji

Drukuj