dr hab. inż. Joanna Lemanowicz

tel.: 52 374 95 56
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zainteresowania naukowe

  • Wpływ antropopresji na zawartość fosforu w wybranych glebach w aspekcie aktywności fosfataz.
  • Wpływ roślin uprawianych w zmianowaniu i monokulturze oraz oddziaływanie wybranych systemów rolnictwa (ekologicznego i zintegrowanego) na zmiany zawartości fosforu przyswajalnego i aktywności fosfomonoesteraz.
  • Ocena zróżnicowanego nawożenia obornikiem (zróżnicowane dawki lub przechowywanym w różnych warunkach) i azotem na kształtowanie się aktywności enzymatycznej i zawartość fosforu w strefie ryzosferowej wybranych roślin uprawnych. Poszukiwanie zależności między zawartością oraz mobilnością.
  • Ocena zmian zawartości fosforu i aktywności wybranych enzymów w glebie wytworzonej na martwicy wapiennej.
  • Zmienność aktywności enzymatycznej (dehydrogenaz, katalazy, fosfatazy alkalicznej i kwaśnej) i zawartości wybranych makroelementów (TOC, P, K, Mg,) w glebie w zasięgu oddziaływania niekontrolowanych składowisk odpadów oraz gleb antropogenicznie zasolonych.

Wybrane publikacje

  • Lemanowicz J. (2018). Dynamics of phosphorus content and the activity of phosphatase in forest soil in the sustained nitrogen compounds emissions zone. Environmental Science Pollution Research (on line) https://doi.org/10.1007/s11356-018-3348-5.
  • Haddad S.A. Lemanowicz J., Abd El-Azeim M.M. (2018). Cellulose decomposition in clay and soils contaminated with heavy metals. International Journal of Environmental Science and Technology (on line) https://doi.org/10.1007/s13762-018-1918-1.
  • Lemanowicz J., Siwik-Ziomek A., Koper J. (2018) Enzymatic variation of soils exposed to the impact of the soda plant in terms of biochemical parameters. International Journal of Environmental Science and Technology (on line) http://doi.org/10.1007/s13762-018-1959-5.
  • Kobierski M., Bartkowiak A., Lemanowicz J., Piekarczyk M. (2017). Impact of poultry manure fertilization on chemical and biochemical properties of soils. Plant Soil Environment 63(12): 558-563 http://doi.org/10.17221/668/2017-PSE.
  • Lemanowicz J., Bartkowiak A., Breza-Boruta B. (2016). Changes in phosphorus content, phosphatase activity and some physicochemical and microbiological parameters of soil within the range of impact of illegal dumping sites in Bydgoszcz (Poland). Environmental Earth Science 75(6), http://dx.doi.org/10.1007/s12665-015-5162-4.

Drukuj