dr hab. inż. Mirosław Kobierski, prof. UTP

tel.: 52 374 95 51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zainteresowania naukowe

 • ocena jakości gleb Pomorza i Kujaw będących pod wpływem intensywnego użytkowania rolniczego, emisji przemysłowych, komunikacji samochodowej
 • chemia i fizykochemia gleb w aspekcie ich cech użytkowych oraz ochrony
 • oceny zawartości pierwiastków śladowych w glebie oraz ich dostępności dla roślin na tle odczynu, zawartości materii organicznej oraz aktywności enzymatycznej
 • określenia dystrybucji metali w glebie na podstawie lokalnego tła geochemicznego oraz oceny zawartości składników pokarmowych dla roślin w glebach pól uprawnych i sadów
 • oceny sposobu użytkowania gleb na zawartość materii organicznej i właściwości substancji humusowych oraz badań gleby ryzosferowej
 • określenia właściwości fizycznych i chemicznych gleb w obrębie dolin zalewowych Wisły
 • badań nad wykorzystaniem roślin w fitoremediacji oraz oceny bioakumulacji pierwiastków śladowych przez rośliny zielarskie
 • badań minerałów ilastych w odniesieniu do lito- i pedogenezy gleb
 • zastosowania dyfraktometrii rentgenowskiej w badaniach struktury krystalicznej różnego rodzaju próbek środowiskowych oraz nanomateriałów

Wybrane publikacje

 • Kobierski M., Dąbkowska-Naskręt H. 2012. Local background concentration of heavy metals in various soil types formed from glacial till of the Inowrocławska Plain. J. Element. 17, 4, 559-585.
 • Kobierski M. 2013. Morfologia, właściwości oraz skład mineralny gleb płowych zerodowanych w wybranych obszarach morenowych województwa kujawsko-pomorskiego. Rozprawy nr 166. Wydawnictwo uczelniane UTP. 1-121
 • Kobierski M., Kondratowicz-Maciejewska K., Kociniewska K. 2015. Soil quality assessment of Phaeozems and Luvisols from the Kujawy region (central Poland). Soil Science Annual, 66, 3, 111-118.
 • Kobierski M., Bartkowiak A., Lemanowicz J., Piekarczyk M. 2017. Impact of poultry manure fertilization on chemical and biochemical properties of soils. Plant Soil Environ. 63, 12, 558-563.
 • Kobierski M., Kondratowicz-Maciejewska K., Banach-Szott M., Wojewódzki P., Peñas Castejón J.M. 2018. Humic substances and aggregate stability in rhizospheric and non-rhizospheric soil. J. Soils and Sediments 18: 2777-2789.

Projekty badawcze

 • Grant KBN 819/PO6/97/12 w latach 1997-2000. „Wpływ procesu płowienia na skład mineralogiczny frakcji ilastej w glebach wytworzonych z glin zwałowych różnego pochodzenia”. (główny wykonawca)
 • Grant KBN 879/PO6/2001/21 w latach 2001-2003. „Wiązanie, mobilność, translokacja pierwiastków śladowych oraz aktywność enzymatyczna gleb intensywnie użytkowanych rolniczo obszaru Pomorza i Kujaw”. (wykonawca)
 • Grant KBN 0700/P06/2003/25 w latach 2003-2005. „Wpływ litogenezy, pedogenezy i antropogenezy na cechy użytkowe uprawnych gleb brunatnoziemnych wybranych mezoregionów Pojezierza Południowobałtyckiego”. (kierownik projektu)
 • Grant Marszałkowski IG.I. 3020-UDOT-765/2007. „Określenie możliwości wykorzystania rzepaku w fitoremediacji i rekultywacji terenów zanieczyszczonych metalami ciężkimi”. (główny wykonawca)
 • Grant MNiSW 1588/PO1/2007/32 w latach 2007-2010. „Zmienność czasowo przestrzenna parametrów fizykochemicznych, mikrobiologicznych i biochemicznych wybranych gleb uprawnych regionu Pomorza i Kujaw”. (główny wykonawca)
 • Grant MNiSW 0531/B/P01/2008/34 w latach 2008-2010. „Zróżnicowanie składu minerałów ilastych oraz ich przemiany w glebach wytworzonych z kwaśnej gliny lodowcowej Pojezierza Drawskiego”. (główny wykonawca)
 • Grant MNiSW 2716/B/P02011/40 w latach 2011-2014. „Zawartość metali ciężkich i WWA na tle właściwości gleb aluwialnych między korytem Wisły a wałem przeciwpowodziowym w Dolinie Fordońskiej i Kotlinie Grudziądzkiej”. (kierownik projektu)

Drukuj