dr hab. inż. Ireneusz Jerzy Grubecki

tel.: 52 374 90 22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zainteresowania naukowe

 • wariacyjne metody optymalizacji
 • optymalizacja (bio)reaktorów i procesów w nich zachodzących
 • modelowanie matematyczne operacji jednostkowych oraz procesów in-żynierii chemicznej
 • matematyczne metody analizy danych eksperymentalnych
 • hydrodynamika przepływów

Wybrane publikacje

 • I. Grubecki, Optimal temperature control in a batch bioreactor with par-allel deactivation of enzyme. Journal of Process Control 20 (2010) 573-584.
 • I. Grubecki, Airflow versus pressure drop for a mixture of bulk wood chips and bark at different moisture contents. Biosystems Engineering 139 (2015) 100-110.
 • I. Grubecki, How to run biotransformations  At the optimal temperature control or isothermally? Mathematical assessment. Journal of Process Control 44 (2016) 79-91.
 • I. Grubecki, External mass transfer model for hydrogen peroxide decom-position by Terminox Ultra catalase in a packed-bed reactor, Chemical and Process Engineering  Inżynieria Chemiczna i Procesowa 38, 2 (2017) 307-319.
 • I. Grubecki, Optimal feed temperature for an immobilized enzyme fixed-bed reactor: A case study on hydrogen peroxide decomposition by com-mercial catalase. Chemical and Process Engineering-Inżynieria Chemicz-na i Procesowa 39, 1 (2018) 39-57.

Projekty badawcze

 • Projekt pt. „Wzrost konkurencyjności Purinova Sp. z o. o. poprzez zakup usług badawczych, niezbędnych do opracowania innowacyjnej technolo-gii” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ku-jawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5: Wzmocnie-nie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.4: Wzmocnienie re-gionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Projekt: Voucher ba-dawczy.
  DZIAŁANIE I – Charakterystyka reagentów reakcji polikondensacji,
  DZIAŁANIE II – Optymalizacja procesu polikondensacji żywic poliestro-wych,
  DZIAŁANIE III – Opracowanie metody neutralizacji wody polikondensa-cyjnej powstającej podczas procesu polikondensacji
 • Projekt pt. „Badanie procesu pułapkowania substancji wielkocząsteczko-wych w żelu alginianu wapnia” i finansowany przez Komitet Badań Na-ukowych w latach 2004-2006.

Drukuj