prof. dr hab. inż. Leszek Szychta

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zainteresowania naukowe

 • Projekt oraz wykonanie stanowiska do badania właściwości obwodu komutacji równoległego łącznika tyrystorowego zasilającego trakcyjny silnik szeregowy prądu stałego
 • Analiza właściwości obwodu falownika napięcia o podwyższonej niezawodności działania współpracującego z obwodem ochrony bezbezpiecznikowej do zastosowania w napędzie trakcyjnym
 • Zdefiniowanie oryginalnej zależności na sprawność silnika indukcyjnego klatkowego w funkcji częstotliwości napięcia zasilającego i mocy elektrycznej
 • Analiza energochłonności pompowania dla zadanych wartości ciśnienia wyjściowego, zgodnych z wymaganiami odbiorców wody
 • Wyznaczenie zalecanego obszaru pracy pompowni wody na podstawie granicznych prędkości obrotowych
 • Opracowanie oryginalnych systemów sterowania, nazwanych PNS_H oraz PNS_N, w których praca pompy występuje w zalecanym obszarze
 • Zdefiniowanie współczynnika jakości sterowania w celu porównania energochłonności pompowania dla systemów PNS_H oraz PNS_N
 • Opracowanie oryginalnej metody obliczania współczynnika jednostkowej energochłonności dla trzech systemów sterowania: kaskadowego, przemiennikowego oraz w przedziale najwyższych sprawności PNS_H dla katalogowych charakterystyk przepływu i sprawności pomp, przy znanym dobowym rozbiorze wody
 • Badanie strat w silniku indukcyjnym klatkowym współpracującego z pompą wody oraz opracowanie empirycznej charakterystyki strat w funkcji jego prędkości obrotowej
 • Badanie możliwości grzania indukcyjnego rozjazdów kolejowych
 • Badanie oddziaływania pola elektromagnetycznego na środowisko pszczoły miodnej

Wybrane publikacje

 • Szychta L., Zagadnienia syntezy napędu trolejbusu z silnikiem indukcyjnym i falownikiem napięcia, rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, 1988
 • Szychta L., Zasady doboru systemu sterowania pompowni wodociągowych, Zakład Poligraficzny Politechniki Radomskiej, monografia 93, 2006
 • Szychta L., Pompownie w odwadnianiu infrastruktury drogowej
  i kolejowej, książka, ark. Wyd. 10,8, stron 240, ISBN 978-83-7351-504-8, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2012
 • Szychta E., Szychta L., Luft M. And Kiraga K.: Application of 3d simulation methods to the process of induction heating of rail turnouts, Monograph “Infrastructure Design, Signalling and Security in Railway” edited by Xavier Perpinya, intech, 2012. ISBN: 978-953-51-0448-3 (free online edition: http://www.intechopen.com/articles/show/title/ application-of-3d-simulation-methods-to-the-process-of-induction-heating-of-railroad-turnouts-)
 • Szychta L., Szychta E., Wiak S., Nonintrusive method of residual losses estimation
  in squirrel cage induction motors, International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering, ISEF 2017

Projekty badawcze

 • Stworzenie powiązań kooperacyjnych między sferą badawczą a przedsiębiorstwami w celu poprawy konkurencyjności regionu i zwiększania spójności gospodarczej i społecznej, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 1.1.
 • Zarządzanie własnością intelektualną w systemie B+R, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo Wyższe i Nauka”, Działanie 4.2.
 • W ramach warsztatów projektu Ekoinnowacje na Mazowszu 9 marca 2011 wygłosiłem referat na terenie Politechniki Radomskiej pt Efektywność energetyczna nowoczesnych systemów sterowania napędu elektrycznego porównując w ten sposób efektywność energetyczność wybranych systemów sterowania pracą pompowni wodociągowych.
 • Kreator innowacyjności-wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Program Rozwoju Kompetencji w Politechnice Łódzkiej w obszarze transportu

Drukuj