dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz

tel.: 52 340 88 81
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zainteresowania naukowe

 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • marketing

Wybrane publikacje

 • Marketingowe testowanie produktu, PWE, Warszawa 2000 (współautor)
 • Zastosowanie badań marketingowych w procesie tworzenia nowych produktów, TNOiK, Toruń 2008 (współautor)
 • Strategiczne zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu, Toruń 2007
 • Marketing. Podręcznik akademicki, TNOiK, Toruń 2011 (współautor i redaktor naukowy)
 • Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją, PWE, Warszawa 2012 (współautor)

Projekty badacwcze

 • Problem węzłowy 11.11, pt: Konsumpcja i rynek w warunkach przemian społeczno-gospodarczych w Polsce, Koordynator problemu węzłowego Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w Warszawie, realizowany temat: Metody testowania opinii konsumentów o produktach. (1982-1984) - członek zespołu,
 • Resortowy Program Badań Podstawowych RPBP III-41 pt: Kompleksowe sterowanie jakością dóbr konsumpcyjnych w strategii państwa i przedsiębiorstw (podprogram 0.9): Temat 1: Ocena, kierunki, cele i sposoby rozwoju jakościowego mleka i konsumpcyjnych wyrobów mleczarskich (1986); Temat 2: Analiza i ocena stanu determinant jakości obuwia w Polsce (1987) – członek zespołu,
 • Resortowy Program Badawczy RP.III.42, pt: Racjonalizacja działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych, temat VI.3.1. pt: Metody pozyskiwania informacji dla formułowania strategii rozwoju produktu w przedsiębiorstwie przemysłowym (1989) – członek zespołu,
 • Grant KBN nr 705-E pt: Przystosowywanie się przedsiębiorstw państwowych do warunków gospodarki rynkowej w Polsce. (1990-1992) – członek zespołu,
 • Grant KBN nr 924-E pt: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji rynkowej. Grant ten stanowił część składową projektu badawczego pt: Procesy transformacji systemu gospodarczego w Polsce – aspekty teorii i praktyki realizowanego przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. (1994-1996) – członek zespołu,
 • Grant KBN nr Z175/P06/97/10 pt: Uwarunkowania rozwoju mleczarstwa polskiego w procesie integracji Polski z Unią Europejską. (1997-1999) – członek zespołu,
 • Grant KBN nr 990-E pt: Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian zarządzania marketingowego w polskich przedsiębiorstwach. (2000-2002) – członek zespołu
 • Grant indywidualny UMK nr 387-E pt. Determinanty konkurencyjności na rynku produktów żywnościowych w Polsce. (1998-1989) – kierownik grantu,
 • Grantu KBN nr 990-E pt. „Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach. Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian” (2000 – 2002) – członek zespołu,
 • Grant MEN: pt: „ Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski”, projekt badawczy własny nr N115 549738, okres realizacji 2010 – 2011(do końca roku) – członek zespołu badawczego.
 • Kierowanie tematami badawczymi w ramach BS-ów na WZ UTP w latach 2013 – 2015: „Zarządzanie marketingowe współczesnymi organizacjami” i 2016 - 2020 „Marketingowe strategie rozwoju i konkurencyjności organizacji w warunkach integracji europejskiej”.

Projekty badawcze wykonane na zlecenie przedsiębiorców (jako kierownik projektów)

 • Testowanie opinii konsumentów o radiomagnetofonie „Emilia” produkcji ZR „Unitra-Eltra” w Bydgoszczy (I etap), UMK, Toruń 1984 (maszynopis powielony),
 • Testowanie opinii konsumentów o radiomagnetofonie ”Emilia” produkcji ZR „Unitra-Eltra” w Bydgoszczy (II etap), UMK, Toruń 1986 (maszynopis powielony),
 • Testowanie konsumenckie projektu oraz modelu radiomagnetofonu „Joasia RM-411” ZR „Unitra-Eltra” w Bydgoszczy, UMK, Toruń 1987 (maszynopis powielony),
 • Testowanie opinii konsumentów o serach topionych i formach ich opakowań, UMK, Toruń 1986 (maszynopis powielony),
 • Badanie potrzeb oraz preferencji wybranych gospodarstw domowych i grup klientów w zakresie firanek, UMK, Toruń 1987 (maszynopis powielony) – na zlecenie ZWCH Elana w Toruniu.

Hobby

 • turystyka
 • muzyka klasyczna

 

 


Drukuj