dr Rafał Drewniak

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zainteresowania naukowe

 • miejsce i rola kapitału intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • znaczenie zarządzania wiedzą w budowaniu i wzmacnianiu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
 • zarządzanie wiedzą w warunkach aliansów strategicznych między przedsiębiorstwami i jego wpływ na zdobycie/utrzymanie/wzmacnianie pozycji konkurencyjnej partnerów
 • analiza uwarunkowań potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorstw w efekcie prowadzenie kooperacji i koopetycji między przedsiębiorstwami

Wybrane publikacje

 • Drewniak, R. & Karaszewski, R. (2017). Wymiana wiedzy między przedsiębiorstwami w aliansie strategicznym - rola i znaczenie łańcucha wartości wiedzy i synergicznych sieci wiedzy. Przegląd Organizacji, 6, 3-11.
 • Drewniak, R. (2017). Determinants of Employees’ Involvement and the Role of the Leadership Styles in Organisational Commitment: Empirical Findings from Polish Enterprises. International Journal of Contemporary Management, 16(2), 99-125.
 • Drewniak, R. (2016). Model of knowledge value chain in strategic alliance: conditions of the knowledge flow between companies.Global Management Journal, 8, 116-124.
 • Drewniak, R. (2016). Balanced Assessment of the Business Partner’s Potential: Three-step Selection Procedure for the Sustainable Development of the Strategic Alliance. Journal of Corporate Responsibility and Leadership, 3(3), 23-38.
 • Drewniak, R. & Karaszewski, R. (2016).Factors strengthening the involvement of employees and their role in knowledge management in an enterprise: an empirical evidence from polish companies.Review of International Comparative Management / Revista de Management Comparat International, 17(5), 432-445.
 • Drewniak, R. (2016). Efekt synergii w aliansie strategicznym.Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 6 (797), 67-76.
 • Drewniak, R. (2015). Conditions of cooperation between companies and NGOs in the field of corporate social responsibility activities: the Polish cases.Problems of Management in the 21st Century, 10(2), 62-76.

Projekty badawcze

 • 2013-2015 – członek zespołu, ekspert: UDA-PO KL.04.01.01-00-284/11 „PI- Nowy model kształcenia- uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym na kierunku Zarządzanie”. Projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS; Współautor modelu uznawalności pozaformalnych i nieformalnych efektów kształcenia nie kierunku Zarządzanie dla polskich Uczelni Wyższych
 • Nowoczesne koncepcje zarządzania oraganizacjami na tle wyzwań konkurencyjności i innowacyjności – Badania statutowe n lata 2016-2020
 • 2018-2020: projektu badawczego NCN Opus 13 nr 2017/25/B/HS4/02135 nt. Kompetencje relacyjne w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Rola przywództwa i komunikacji w relacjach z otoczeniem

Drukuj