Biologia molekularna i cytometria

 

Prace prowadzone w Pracowni koncentrują się głównie na badaniu genomu roślin wyższych za pomocą cytometrii przepływowej i metod molekularnych. Badania cytometryczne pozwalają na określenie ploidalności, wielkości genomów, aktywności cyklu komórkowego i endoreduplikacji. Ich wyniki są przydatne do identyfikacji i klasyfikacji taksonomicznej gatunków, do badania wierności genetycznej roślin wyprodukowanych w kulturach in vitro, czy też określania stanu fizjologicznego nasion w trakcie ich rozwoju, dojrzewania i kiełkowania lub roślin i ich organów. Mogą również dostarczyć informacji o wpływie substancji cytotoksycznych (np. potencjalnie antyrakowych) na wzór syntezy DNA (cykl mitotyczny i endoreduplikację) w różnych tkankach roślinnych. W kulturach in vitro oznaczenia cytometryczne prowadzi się także w celu wyselekcjonowania roślin haploidalnych lub podwojonych haploidów oraz wyboru właściwych eksplantatów do mikrorozmnażania. Badania molekularne dotyczą głównie zastosowania markerów molekularnych w pracach hodowlanych i botanicznych. Dodatkowo prowadzi się również badania procesów komórkowych i subkomórkowych z wykorzystaniem mikroskopii konfokalnej i roślin produkujących białka fluorescencyjne. Pracownia prowadzi szeroką współpracę z jednostkami naukowymi i hodowlanymi w kraju i za granicą. Ich lista, a także dalsze szczegóły dotyczące prowadzonych prac i wyposażenia laboratoriów znajdują się na stronie:

http://cytometria.utp.edu.pl/

Kontakt:
prof. dr hab. inż. Elwira Śliwińska


Drukuj