Lecznicze właściwości roślin. Wpływ środowiska na rośliny

1. Wprowadzanie dzikich gatunków roślin do uprawy:

Kocanki piaskowe były do niedawna rośliną tylko dziko rosnącą. Obecnie można je uprawiać w celu pozyskania wartościowego surowca zielarskiego. Przeprowadzono szereg doświadczeń na stanowiskach naturalnych, a także eksperymenty laboratoryjne, szklarniowe i polowe. Głównym celem przeprowadzonych badań było określenie możliwości otrzymania dobrego jakościowo surowca zielarskiego z uprawy roślin w gruncie. Surowcem zielarskim są kwiatostany kocanek piaskowych, które mają właściwości żółciopędne, żółciotwórcze, hepatoprotektywne, słabo moczopędne, detoksykacyjne, antyutleniające, przeciwgrzybicze, wiruso- i bakteriobójcze, przeciwzakrzepowe, ponadto uszczelniają naczynia włosowate oraz wspomagają leczenie chorób jelita grubego. Są przydatne w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.
Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem do uprawy w Polsce kolejnych gatunków roślin o właściwościach leczniczych, przydatnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.

2. Bioakumulacja metali w tkankach roślin zielarskich:
Metale ciężkie wpływają szczególnie niekorzystnie na środowisko i zdrowie człowieka. Są one wprowadzane do gleby głównie w postaci opadów pyłowych na drodze emisji przemysłowych i komunikacyjnych. Nadmierne pobieranie tych pierwiastków przez rośliny powoduje, że przekroczony zostaje poziom zapotrzebowania fizjologicznego i następuje ich gromadzenie w tkankach. U różnych gatunków roślin leczniczych badana jest zawartość Zn, Cu, Mn, Fe, Pb i Hg w poszczególnych organach: korzeniach, łodygach wraz z liśćmi, kwiatostanach, owocach i nasionach. Rośliny zbierane są ze stanowisk naturalnych oraz z plantacji zielarskich. Prowadzone badania mają na celu wskazanie siedlisk, z których można samodzielnie pozyskiwać bezpieczny surowiec zielarski oraz wybór gleb, na których zaleca się uprawę poszczególnych gatunków, by uzyskać wartościowy surowiec.

3. Wpływ środowiska na budowę morfologiczną i anatomiczną roślin.
Prowadzone badania mają na celu wskazanie czynników środowiskowych odpowiedzialnych za wygląd roślin, czyli ich budowę morfologiczną, a także zmiany w budowie wewnętrznej, czyli anatomicznej. Są to zatem badania przyczyn i skutków zmian zachodzących w roślinach pod wpływem czynników zewnętrznych. Za ich pomocą można oceniać osobniki, populacje i fitocenozy, a także stwierdzić korzystny lub negatywny wpływ środowiska na rośliny.

Kontakt:
dr hab. inż. Anna Katarzyna Sawilska


Drukuj