Badania nad udoskonaleniem katalizatorów do samochodów hybrydowych

W obszarze rozwoju technicznego transportu o tempie jego rozwoju coraz szerzej decyduje pełniejsza wiedza na temat procesu złożonej katalizy, zachodzącej w katalizatorach powszechnie stosowanych w pojazdach i urządzeniach transportowych.

Na powierzchni typowego katalizatora heterogenicznego zachodzą niezwykle skomplikowane procesy fizykochemiczne, decydujące o efektywności jego działania. Nowoczesne katalizatory, stosowane w przemyśle samochodowym, pozwalają skutecznie obniżyć zawartość CO, a także HC i NOx w spalinach stosowanych silników samochodowych. Pozwala to na spełnienie przez producentów samochodów coraz bardziej surowych przepisów dotyczących emisji zanieczyszczeń. W związku z coraz większą liczbą samochodów wyposażonych w systemy start-stop, a także samochodów hybrydowych, koniecznością staje się dalsze doskonalenie katalizatorów. W układach hybrydowych silnik spalinowy pracuje tylko okresowo, co sprawia, że katalizator stygnie podczas "okresu odpoczynku". W tym czasie traci on swoją skuteczność. W rezultacie układ katalityczny pracuje w warunkach bliskich albo nawet poniżej granicy efektywności. 

Celem badań prowadzonych od ubiegłego roku w Centrum Inżynierii Powierzchni UTP jest opracowanie wspólnie z grupą badawczą profesora prof. Yuri Suchorskiego (Uniwersytet Techniczny w Wiedniu) nowoczesnych układów katalitycznych, które skutecznie obniżają temperaturę pracy katalizatora. Połączenie stosowanych w Wiedniu technik badawczych, takich jak EBSD, FIM, FEM, LEEM z metodami XPS, UPS, LEED, STM w Bydgoszczy już w tej chwili pozwoliło na uzyskanie interesujących wyników. Zamierzamy je wykorzystać w okresie 1.05.2018.-30.04.2020. przy realizacji projektu wymiany osobowej MNiSzW „Role of the metal-oxide interaction in the catalytic hydrogen oxidation” oraz we wspólnych badaniach
realizowanych w oparciu o przygotowywane kolejne projekty finansowane ze środków FWF (Austria) oraz EEA&Norway Funds.

Kontakt: 
prof. dr hab. inż. Antoni Bukaluk


Drukuj