Nanopowierzchnie miedzi

W ostatnich czasach nastąpił gwałtowny rozwój dziedziny zwanej nanotechnologią. Zajmuje się ona badaniem struktur o wymiarach nanometrycznych, czyli rzędu jednej milionowej milimetra. Wśród struktur tych można wyróżnić między innymi nanorurki, nanocebulki, nanokropki czy też nanopowierzchnie (powierzchnie o nanometrycznej grubości).

W badaniach rozpoczętych od połowy 2018 roku zajmuję się właśnie nanopowierzchniami miedzi. Cienkie warstwy miedzi nanoszone są na podłoże metodą fizycznego osadzania z warstwy gazowej (PVD, ang. physical vapour deposition) w warunkach wysokiej próżni.

Optyczne właściwości tych warstw badane są później metodami elipsometrecznymi.

Poznanie właściwości cienkich warstw metalicznych jest istotne dla rozwoju nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy głównie z powodu ich obecnych jak i potencjalnych zastosowań. Jednym z nich jest choćby wykorzystanie ich w medycynie, jako swoistą alternatywę dla tradycyjnych antybiotyków, dzięki wykorzystaniu ich silnego działania bakterio- oraz grzybobójczego.

Kontakt:
dr inż. Paulina Grochowska


Drukuj