Wpływ dieta kaczek, gęsi, bażantów na przyrost masy ciała

Badania realizowane w ostatnich czterech latach dotyczyły określenia wpływu diety kaczek, gęsi, bażantów z udziałem pasz gospodarskich (kiszonki z kukurydzy, całego ziarna pszenicy lub pszenżyta) na przyrosty masy ciała, zużycie paszy na 1 kg masy ciała, przeżywalność, udział poszczególnych elementów tuszki, podstawowy skład chemiczny, zawartość ważniejszych składników mineralnych, kwasów tłuszczowych oraz barwę, smak, zapach, kruchość, soczystość, twardość, gumowatość, sprężystość, żuwalność mięśni piersiowych i nóg. Badania dotyczące oceny składu tuszki, wartości odżywczej i właściwości technologicznych mięsa kur, kaczek i gołębi po okresie nieśności. Przeprowadzone badania dostarczyły cennych informacji dla producentów, zakładów drobiarskich i konsumentów mięsa wymienionych gatunków drobiu.

Kontakt:
dr hab. inż. Dariusz Kokoszyński


Drukuj