Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Modelowanie zagrożeń w ruchu drogowym na miejskich skrzyżowaniach za pomocą potencjalnych obszarów kolizji

W przypadku oceny istniejącej infrastruktury drogowej poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego można ocenić na podstawie zaistniałych wcześniej zdarzeń drogowych lub wykonując analizę konfliktów i przedkonfliktów ruchowych. Natomiast poziom zagrożenia w ruchu na etapie planowania i projektowania nowej infrastruktury drogowej można oceniać jedynie na podstawie modeli przewidujących potencjalne zagrożenie. Niestety brak jest takich narzędzi w Polsce. Projekt ma na celu opracowanie modeli, na których w przyszłości bazować będzie metoda oceny bezpieczeństwa na skrzyżowaniach na etapie ich projektowania.

Wpływ wybranych czynników na bezpieczeństwo ruchu drogowego

Właściwe planowanie i projektowanie infrastruktury drogowej wymaga wiedzy o wpływie cech drogi na brd. Badania wykonywane przez autora mają na celu ustalenie zależności pomiędzy wybranymi czynnikami drogowo – ruchowymi, a poziomem bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach badań powstały prace naukowe opisujące między innymi wpływ typu skrzyżowania czy rodzaju sterowania ruchem na liczbę zdarzeń drogowych.

Kontakt:
mgr inż. Radosław Klusek


Drukuj