Edukacyjne przestrzenie architektury

Edukacyjne przestrzenie architektury jako miejsca doświadczeń, badań zmysłowego odbioru oraz kreacji architektury.

Celem jest zbadanie przestrzeni architektonicznej jako miejsca wielozmysłowego doświadczania, gdzie percepcja odbiorcy jest lub powinna być kluczowym aspektem zarówno w procesie projektowym jak i w fazie użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb użytkowników z deficytami w określonych obszarach percepcji ( tj. np.; osoby ze spectrum autyzmu, niewidomi, niesłyszący, osoby starsze lub małe dzieci. W ramach projektu prowadzone są następujące działania: warsztaty, projekty, wzory przemysłowe, badania w przestrzeniach edukacji oraz publikacja wyników badań i efektów rozważań w tym zakresie;

Warsztaty pod tytułem: Dotknij, poczuj, usłysz - polub swoje miasto.

Cel zajęć: Uwrażliwienie dzieci na inne walory miasta, architektury niż tylko wizualne i zwrócenie uwagi na różne sposoby percepcji człowieka. Badanie percepcji uczestników i analiza ich uwarunkowań w kontekście architektury.

Grupa docelowa: dzieci wieku od 7 do 11 lat opis zajęć: Dzieci doświadczają architekturę, przestrzeń miejską za pomocą wszystkich zmysłów poprzez grę przestrzenną. W czasie poruszania się w labiryncie, który jest symulacją ulicy, pierzei, parku uczestnicy poznają pojęcia architektoniczne takie jak: pierzeja elewacja, percepcja, odbiorca, funkcja w mieście itp., oraz poznają walory architektury. Gra jest tak zaprojektowana, żeby dzieci mogły poznać różne oblicza miasta. Warsztaty przewidują również zajęcia praktyczne, dzieci wcielają się w rolę projektanta miasta. W trakcje warsztatów za pomocą ankiet i wywiadów indywidualnych zbierane są dane dotyczące percepcji uczestników.

Przestrzeń publiczna, jako miejsce badania, doświadczania i kreacji architektury.

data rozpoczęcia projektu: V. 2016

Celem badania jest zbadanie przestrzeni publicznej jako miejsce wchodzącego w interakcję z odbiorcami, którzy w specyficznych warunkach mogą nie tylko użytkować, ale również doświadczać, w jakimś stopniu świadomie wpływać na zarządzanie a nawet kreować architekturą w pojęciu przestrzeni i obiektów ją tworzących. W ramach projektu prowadzone są następujące działania: warsztaty, projekty, badania w przestrzeniach publicznych oraz publikacja wyników badań i efektów rozważań w tym zakresie.

Kontakt:
Dr inż. arch. Małgorzata Kaus


Drukuj