Fotonika i inżynieria kwantowa

Badania oddziaływania światła z rozrzedzonymi ośrodkami atomowymi, szczególnie interesując się kontrolowaną propagacją, spowalnianiem i zatrzymywaniem jednej lub wielu wiązek laserowych. Prace naukowe, dotyczą zagadnień podstawowych opartych na subtelnych kwantowych efektach interferencyjnych i leżą u podstaw rozwoju nanotechnologii, są ważne w procesie przetwarzania informacji, sterowalnych procesorów pamięci oraz przyczyniają się do rozwoju badań prowadzących do konstrukcji komputerów kwantowych.

Zespól zajmuje się również badaniami struktury ekscytonów rydbergowskich i ich oddziaływania z światłem. Te ekscytony, odkryte w 2014 roku w krysztale Cu2O, charakteryzują się niespotykanie dużą stabilnością oraz rozmiarami, co przekłada się na wiele potencjalnych zastosowań w optoelektronice. Naukowcy badają zarówno statyczne, jak i dynamiczne własności tych ekscytonów. Dzięki temu, że zajęto się badaniem ekscytonów rydbergowskich zaraz po ich odkryciu w 2014 roku, w ciągu ostatniego okresu zespół stał się jedną z trzech najważniejszych grup na świecie zajmujących się tymi strukturami. Obecnie realizowany jest projekt badawczy nr 2017/25/B/ST3/00817 pt. Spójne oddziaływanie ekscytonów rydbergowskich z promieniowaniem elektromagnetycznym finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2018-2020.

Ponadto, naukowcy zajmują się również wykorzystaniem zjawiska elektromagnetycznie wymuszonej przezroczystości do sterowania charakterystykami optycznymi struktur plazmonicznych i płynnym ich kontrolowaniem. Sterowanie takimi obiektami pozwala na ich efektywne wykorzystanie do wzrostu wydajności ogniw solarnych oraz na poprawienie efektywności w np. terapii onkologicznej poprzez niezwykle precyzyjne zewnętrzne sterowanie strumieniem energii promieniowania.

Kontakt:
dr hab. Sylwia Zielińska-Raczyńska, prof. uczelni
prof. dr hab. Gerard Czajkowski
dr inż. David Ziemkiewicz
mgr inż. Karol Karpiński


Drukuj