Modelowanie Procesów Fizykochemicznych

Obszarem zainteresowań Zespołu Badawczego Modelowania Procesów Fizykochemicznych są zagadnienia na pograniczu fizyki i chemii oraz fizyki i biologii występujące głównie w układach materii miękkiej, np. polimerów, koloidów, surfaktantów (m. in. cząsteczek lipidowych) czy też białek. Zespół wykorzystuje metody analityczne, numeryczne oraz symulacje komputerowe. Platformą wspólnych działań Zespołu są, zaproponowane około ćwierć wieku temu przez Prof. Adama Gadomskiego, koncepcje i metody realizacji badań w obszarze heterogenicznych przemian fazowych i zjawisk krytycznych, w statystycznych układach złożonych (wielowymiarowych) materii miękkiej oraz fazy skondensowanej dyspersyjnej, jako ośrodka o dynamice stochastycznej, tworzonego w warunkach kinetycznych o anomalnej odpowiedzi relaksacyjnej i lepkosprężystej.

Główne tematy badań to:

modelowanie procesow fizykochemicznych

Kontakt:
prof. dr hab. inż. Adam Gadomski
dr Jacek Siódmiak
dr inż. Natalia Kruszewska
dr inż. Piotr Bełdowski