Wykorzystanie odpadu produkcyjnego z przetwórstwa owocowo-warzywnego

Wykorzystanie odpadu produkcyjnego z przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz suplementacja diet preparatami pozyskiwanymi z surowców owocowych w celu dalszego wykorzystaniu w żywieniu ludzi (dodatki prozdrowotne do żywności) i zwierząt (dodatki prozdrowotne do pasz). Badania mają na celu racjonalne wykorzystanie odpadu, który wielokrotnie obfituje w wartościowe składnik odżywcze w dalszych celach żywieniowych. Opracowana technologia może stanowić alternatywę dla składowania wytłoków owocowo-warzywnych na wysypiskach i konieczności ich dalszej utylizacji, a w zamian uzyskacie dodatków do żywności i pasz o potwierdzonych (w badaniach na zwierzętach modelowych) walorach prozdrowotnych.

Kontakt:
dr inż. Ewa Żary-Sikorska


Drukuj