Badania stanu odżywienia i sposobu żywienia

Badania stanu odżywienia i sposobu żywienia różnych grup populacyjnych, w tym zwłaszcza dzieci przedszkolnych, szkolnych, młodzieży i młodych dorosłych ma na celu poszerzenie wiedzy o zachodzących zmianach w nawykach żywieniowych oraz ich wpływie na stan odżywienia młodej części społeczeństwa. Wyniki badań stanowią źródło informacji do działań o charakterze prewencyjnym dla różnych organizacji państwowych i społecznych zajmujących się promocją zdrowia, a zwłaszcza podnoszeniem świadomości społecznej o wpływie żywienia na zdrowie w odniesieniu do profilaktyki chorób dietozależnych o charakterze cywilizacyjnym (cukrzyca, miażdżyca, otyłość itp).

Kontakt:
dr inż. Ewa Żary-Sikorska


Drukuj