Ocena skutków wykorzystania produktów pochodzenia roślinnego jako paliwa dla silników z zapłonem iskrowym

W dotychczasowych badaniach uzyskano informacje dotyczące efektywności pozyskania biopaliw w warunkach Polski, a w szczególności wydajności produkcji bioetanolu i biogazu w różnych warunkach.

Uzyskano informacje o wpływie stosowania biogazu na poziom hałasu, oraz na zmiany własności oleju silnikowego w zależności od składu i czasu pracy silnika.

Dla wybranych typów silników uzyskano informacje o efektach stosowania bioetanolu jako paliwa i jako dodatku na skład spalin, moc i moment obrotowy. Obecnie prowadzone są badania nad wpływem zastosowania wysokich zawartości bioetanolu w paliwie na moc i moment w silnikach spalinowych z katalizatorami. Badania te obejmują w szczególności możliwości modyfikacji ustawień jednostki sterującej, w aspekcie uzyskania wysokiej mocy i momentu obrotowego. Dodatek alkoholu do paliwa wymaga odmiennych ustawień sterownika silnika ze względu na odmienne właściwości etanolu w stosunku do benzyn: mniejsza wartość energetyczna, mniejsze zapotrzebowanie w powietrze do spalania, wyższa liczba oktanowa alkoholu. Uzyskane wyniki pozwolą na zachowanie wysokiej dynamiki silników, przy zmniejszonej toksyczności spalin.

Przykładowe wykresy mocy i momentu obrotowego silnika zasilanego paliwem z dodatkiem 50% biokomponentu, po lewej bez korekty ustawień, po prawej po korekcie ustawień sterownika.

Kontakt:
dr inż. Jerzy Kaszkowiak


Drukuj