Budowa i konstrukcja maszyn

Badania naukowe w dyscyplinie inżynieria mechaniczna (budowa i eksploatacja maszyn) z zakresu teorii i konstrukcji zespołów roboczych maszyn. Do najważniejszych osiągnięć można zaliczyć:

  • rozwój teorii i konstrukcji nożycowych zespołów tnących maszyn stosowanych w kosiarkach, sieczkarniach i kombajnach zbożowych;
  • rozwój teorii i konstrukcji bębnowych zespołów tnących stosowanych w sieczkarniach;
  • rozwój teorii i konstrukcji rozdrabniaczy bijakowych do rozdrabniania materiałów ziarnistych.

Wyniki z prowadzonych badań znajdują zastosowanie w procesie projektowania nowych konstrukcji maszyn oraz optymalizacji konstrukcji już istniejących. W efekcie prowadzonych prac naukowych zostały opatentowane i zgłoszone do opatentowania nowe rozwiązania konstrukcyjne zespołów roboczych maszyn rolniczych.

Kontakt:
dr inż. Marcin Zastempowski


Drukuj