Ilościowe analizy składników leków

Badania dotyczą opracowanie czułych i nieskomplikowanych metod ilościowej analizy funkcjonalnych składników leków (np. heparyny), środków powierzchniowo-czynnych (np. SLS, SLES), naturalnych polisacharydów stosowanych jako dodatki do żywności (np. karagenu), polimerowych koagulatów i flokulantów wykorzystywanych w technologii oczyszczania wód i ścieków (np. PDDA) i in. Proponowane procedury są oparte na zjawisku asocjacji jonów barwnika z przeciwnie naładowanymi jonami analitu.

Opisane metody wykorzystują proste techniki analityczne, głównie analizę widmową w zakresie UV-Vis oraz miareczkowanie fotometryczne. Duża gama dostępnych na polskim rynku spektrofotometrów oraz automatycznych biuret i titratorów umożliwia dostosowanie zestawów pomiarowych do wymagań różnych użytkowników.

Kontakt:
prof. Oleksandr Shyichuk


Drukuj