Zastosowanie siewu bruzdowego nasion w uprawie międzyplonów ścierniskowych

Ocena możliwości zastosowania siewu bruzdowego nasion w uprawie międzyplonów ścierniskowych.

Badania są prowadzone w Stacji Badawczej w Mochełku i mają na celu udoskonalenie techniki siewu bruzdowego nasion. Ideą siewu bruzdowego jest umieszczanie nasion w głębszej, a tym samym bardziej wilgotnej warstwie gleby. Ma to szczególne znaczenie w warunkach niedoboru opadów w okresie lipiec-sierpień. Niedobór wody w glebie w tym okresie powoduje ograniczenie kiełkowania nasion i w efekcie uzyskujemy bardzo słabe zagęszczenie roślin i niskie plony biomasy międzyplonów ścierniskowych. Istotą testowanej metody siewu jest zastosowanie specjalnych redlic, charakteryzujących się poszerzonym kątem rozwarcia skrzydeł oraz większą masą. Umożliwia to formowanie w trakcie siewu bruzd o głębokości 5-8 cm i umieszczanie na ich dnie wysiewanych nasion, które następnie są przykrywane glebą osuwającą się grawitacyjnie z powstałych redlin. Dopracowanie techniki siewu bruzdowego może przyczynić się do poprawy kiełkowania nasion roślin uprawianych w międzyplonie ścierniskowym w latach o niedoborze opadów w lipcu i sierpniu. W efekcie powinno to umożliwić prowadzenie takich upraw w latach aktualnie uznawanych za niesprzyjające.

Ocena wpływu międzyplonu ścierniskowego i technologii uprawy na właściwości gleby, plonowanie i cechy jakościowe buraka cukrowego.

Aktualnie międzyplony ścierniskowe są wykorzystywane głównie jako zielony nawóz. Jest to szczególnie istotne z uwagi na zmniejszenie pogłowia zwierząt gospodarskich w okresie ostatnich 30 lat i w konsekwencji niewystarczającą produkcję obornika. Z dotychczasowych badań wynika, że biomasa międzyplonów wykorzystywana jako zielony nawóz przyczynia się do poprawy rozwoju mikroorganizmów oraz innych pożytecznych organizmów glebowych. Jest ona również źródłem łatwo dostępnych składników odżywczych dla roślin. Międzyplony ścierniskowe mogą być szczególnie przydatne w warunkach stosowania uprawy pasowej. Pozostawione jako mulcz pokrywają nieuprawione pasy gleby i chronią przed erozją.

Kontakt:
dr hab. inż. Edward Wilczewski


Drukuj