Wytrzymałość kompozytów cementowych

Badania dotyczą problematyki nowoczesnych kompozytów cementowo-kruszywowych (zaczynów, zapraw i betonów). Szczególna uwaga jest zwrócona na zagadnienie wytrzymałości i trwałości analizowanej grupy materiałów. Szczegółowe badania dotyczą nowoczesnych domieszek chemicznych (m.in. superplastyfikatorów) oraz ich wpływu na wybrane właściwości kompozytów cementowych.

W ramach badań analizowane są m.in.:

  • betony wysokowartościowe,
  • betony samozagęszczalne,
  • styrobetony,
  • piaskobetony,
  • betony wibroprasowane.

Powyższe rozwiązania materiałowe charakteryzują się walorami proekologicznymi oraz opłacalnością ekonomiczną w wybranych zastosowaniach. Wyniki badań stworzą możliwość opracowania metody projektowania trwałych i wytrzymałych zapraw i betonów o z góry założonych właściwościach.

Kontakt:
dr inż. Łukasz Mrozik

 


Drukuj