Bezpieczeństwo i jakość mikrobiologicznej żywności

Prowadzone badania dotyczą, między innymi, poprawy bezpieczeństwa i jakości mikrobiologicznej żywności. W ramach tych doświadczeń różne surowce i produkty spożywcze dostępne szerokiemu gronu konsumentów poddawane są ocenie pod względem obecności w nich drobnoustrojów chorobotwórczych. Wykonywane są również analizy dotyczące ich występowania na różnych etapach procesu technologicznego w zakładach przetwórstwa spożywczego. Ponadto testowane są nowe metody prowadzące do obniżenia liczby potencjalnych patogenów w żywności. Uzyskane wyniki umożliwiają identyfikację zagrożeń związanych z mikrobiologicznym skażeniem żywności i poszerzają aktualny stan wiedzy na ten temat. Ich wykorzystanie pozwoli podjąć działania, których skutkiem będzie poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Kontakt:
dr hab. inż. Justyna Bauza-Kaszewska


Drukuj