Oznaczania pestycydów z próbek opakowań żywności

Celem projektu jest opracowanie szybkiej i skutecznej metody oznaczania pestycydów w próbkach opakowań żywności. Substancje te są dodawane do niektórych opakowań stosowanych do transportu i przechowywania produktów spożywczych. Opakowanie po spełnieniu swojej roli z reguły stanowi odpad wykorzystywany jako surowiec wtórny (makulatura) oraz w gospodarstwach domowych. Zawarte w nim substancje mogą negatywnie oddziaływać na środowisko i człowieka. Opracowywana metoda pozwoli na monitorowanie zawartości pestycydów w opakowaniach.

Kontakt:
dr inż. Łukasz Dąbrowski


Drukuj