Opracowanie warunków odparowania rozpuszczalnika w strumieniu gazu obojętnego w celu zmniejszenia strat analitów

Przygotowanie próbek do analizy instrumentalnej stanowi pracochłonny i czasochłonny proces. Jednym z jego etapów jest często odparowanie nadmiaru rozpuszczalnika, który realizuje się m.in. w strumieniu gazu obojętnego, jakim jest azot. Niezależnie od zastosowanej metody, podczas tego procesu następuje strata analizowanych substancji na skutek współodparowania z rozpuszczalnikiem. Prowadzone badania mają na celu opracowanie warunków realizacji procesu odparowania w strumieniu azotu. W wyniku prowadzonych badań planowane jest określenie zakresu stosowalności rozpuszczalników pomocniczych (ang. keepers), które dodawane do odparowywanej próbki powodują ograniczenie strat analizowanych substancji, a także propozycja nowych rozwiązań konstrukcyjnych urządzenia do odparowania próbek.

Kontakt:
dr inż. Łukasz Dąbrowski


Drukuj