Terapia i ekologia w architekturze

Badania nad wykorzystaniem terapeutycznych właściwości krajobrazu. Celem jest dalszy rozwój i udoskonalanie narzędzia oceny – Uniwersalnego Wzorca Parku o Właściwościach Terapeutycznych. To narzędzie ma być pomocą dla projektantów, architektów, architektów krajobrazu, planistów i wszystkich osób zainteresowanych tworzeniem zielonych przestrzeni publicznych wspierających promocję zdrowia w mieście. Drugim kierunkiem badawczym są rozwiązania proekologiczne w architekturze i projektowanie Eko-Osiedli. W wyniku prowadzonych badań może zostać stworzony System Certyfikacji Eko-Osiedli.

Kontakt:
dr inż. arch. Monika Trojanowska


Drukuj