Agrotechnika roślin bobowatych

Badania nad agrotechniką roślin bobowatych strączkowych, od 7 lat dla MRiRW (Projekt białkowy).

Aktualne badania dotyczą agrotechniki łubinu białego, grochu siewnego, bobiku i soi – w tym szerokości międzyrzędzi i obsady roślin na ich wzrost, rozwój i plonowanie.

W kolejnych badaniach oceniana jest przydatność i możliwości uprawy ozimych lub zimujących odmian grochu siewnego i bobiku wysiewanych w 3 jesiennych terminach i w 4 – kontrolnym, wczesną wiosną. Testuję 10 odmian bobiku i 14 odmian grochu siewnego pochodzących z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, USA i Turcji. Wyższą zdolnością do przezimowania charakteryzują się odmian grochu, głównie pochodzące z Turcji i USA. Od kilku lat testowana jest też przydatność różnych substancji, w tym głównie polimerowych do czasowego zabezpieczenia nasion grochu i bobiku przed kiełkowaniem w chodnej i wilgotnej glebie – wysiewanych na przełomie listopada i grudnia – i rozpoczynających pęcznienie i kiełkowanie dopiero na przełomie lutego i marca.

W kolejnych badaniach nad soją głównym tematem jest ocena przydatności odmian o różnej wczesności do uprawy w województwie kujawsko-pomorskim, a także wpływie szczepienia nasion rizobiami na ich plonowanie oraz nad reakcją soi na 3 różne sytemy uprawy, włączając, oprócz orkowego, także uproszczony i strip-till. Przedmiotem badań jest też wpływ następczy soi uprawianej w w/w systemach na plonowanie pszenżyta ozimego.

Kontakt:
prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński


Drukuj