Narzędzia biotechnologiczne w tworzeniu nowej zmienności genetycznej

Prowadzone obecnie badania koncentrują się wokół doskonalenia narzędzi biotechnologicznych w ich zastosowaniu do tworzenia nowej zmienności genetycznej

  1. Technologia podwojonych haploidów
  2. Technologia androdiploidów
  3. Wykorzystanie haploidów do pozyskiwania stabilnych genetycznie apomiktów diploidalnych

W zakresie pierwszej z wymienionych aktywności dokonywana jest ocena efektywności indukowanej androgenezy głównie pod kątem uwarunkowań genotypowych. Prowadzone są też eksperymenty dotyczące genetycznej kontroli androgenicznych właściwości zróżnicowanych genotypów i ich potomstw mieszańcowych. Eksperymenty związane z indukowaną androgenezą pozwoliły na udowodnienie gametycznego pochodzenia regenerantów diploidalnych. Powstają one w wyniku spontanicznej diploidyzacji (jako androdiploidy). Są stabilne genetycznie, reprezentując oryginalną konstrukcję genetyczną. Praktyczną weryfikacją tej metody jest stworzenie i zarejestrowanie pierwszej, polskiej odmiany papryki (`Lunova`) jako formy androdiploidalnej. Taki sam charakter ma też odmiana uzyskana w wyniku hybrydyzacji międzgatunkowej (Capsicum annuum L i C. chinense Jacq.) i zastosowania technologii indukowania androdipliodów. Ostatni z wymienionych obszarów badawczych związany jest eksperymentami nad diploidalnymi potomstwami apopmiktycznymi roślin haploidalnych pochodzących z kultur in vitro pylników. Wstępne analizy fenotypowe i molekularne wskazują na homozygotyczny a jednocześnie oryginalny układ alleli u badanych potomstw generatywnych.

Kontakt:
prof. dr hab. inż. Paweł Nowaczyk


Drukuj