Analiza numeryczna stanu naprężenia w połączeniu poprzecznika z trzonem słupa linii wysokiego napięcia

Celem badania jest określenie nośności rozwiązań konstrukcyjnych, których nie da się policzyć za pomocą tradycyjnych procedur zawartych w normach do projektowania.

Kontakt:
mgr inż. Jarosław Gajewski


Drukuj