Analiza numeryczna nośności strefy podparcia nadproża o nietypowym układzie warstw: beton zbrojony-styropian-styrobeton

Celem badania jest określenie nośności rozwiązań konstrukcyjnych i wytypowanie tych, które gwarantują spełnienie wymagań bezpieczeństwa

Kontakt:
mgr inż. Jarosław Gajewski


Drukuj