Analiza nośności zmęczeniowej słupów oświetleniowych wg norm europejskich PN-EN

Cel badania to opracowanie wytycznych umożliwiających bezpośrednie zastosowanie procedur normowych w projektowaniu słupów oświetleniowych.

Kontakt:
mgr inż. Jarosław Gajewski


Drukuj