Procesy geodynamiczne

Obecnie w laboratoriach Zakładu Geodezji, Geoinżynierii i Gospodarki Przestrzennej prowadzone są badania ekspansywności iłów w terenu Polski. Ocenie poddawane są parametry geotechniczne gruntu, a zatem wyznaczane są wartości liczbowe parametrów fizycznych oraz wartości wskaźników ekspansywnych. Analizowane są procesy geodynamiczne.

Niewłaściwe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych oraz niepełna identyfikacja właściwości gruntów ekspansywnych (przekładająca się na niemożność przewidywania ich zachowania w podłożu budowlanym) jest jedną z przyczyn awarii budowlanych, a usunięcie uszkodzeń i zniszczeń powstałych na skutekdeformacji objętościowych gruntu jest bardzo kosztowne.

Badania te mają na celu określenie istnienia związków fizycznych pomiędzy parametrami identyfikacyjnymi iłów ekspansywnych a potencjałem ekspansywności serii poznańskiej jako podłoża fundamentowego. Chodzi tu więc o ustalenie związków konstytutywnych wyrażających się określeniem stopnia zagrożeń fundamentów bezpośrednich w strefach ekstremalnych zmian wilgotności iłów ekspansywnych, a także o określenie stopnia zagrożeń budynków w procesie cyklicznych deformacji na skutek pęcznienia i skurczu.

Kontakt:
mgr inż. Agnieszka Brak


Drukuj