Wartość biologiczna nasienia zwierząt hodowlanych i jakość prozdrowotna mięsa

Prowadzone działania naukowe skupiają się głównie na ocenie jakości nasienia w kontekście jego zdolności zapładniającej. Swoimi badaniami objęłam zwierzęta monoestralne (np. lisy polarne) i poliestralne (np. buhaja). Oznaczając markery biochemiczne (enzymy obecne w plazmie nasienia) oceniana jest przydatność danego nasienia do późniejszego zapłodnienia. Prowadzone badania mają na celu odnalezienie takiego parametru -wskaźnika, którego zbadanie pozwoliłoby jednoznacznie zakwalifikować dane nasienie do zabiegu inseminacji, a samca do rozrodu.

Kontakt:
dr inż. Karolina Stasiak


Drukuj