Badania nad wpływem wybranych czynników na m.in. zawartość mięsa zwierząt

Prowadzone badania naukowe skupiają się głównie na wpływie wybranych czynników m.in. żywienia, płci, wieku zwierząt, dodatku pro i prebiotyków w paszy oraz lokalizacji poboru prób na zawartość wybranych wskaźników w narządach, sierści i mięsie zwierząt domowych oraz wolno żyjących. Analizy obejmują głównie skład chemiczny tkanki mięśniowej, w tym modyfikacje w proporcjach wybranych białek a także zawartość składników mineralnych i metali ciężkich w różnych tkankach.

Dodatkowo zajmuję się analizą wybranych dodatków do żywności a także oceną zwartości azotanów, tiocyjanianów oraz metali ciężkich w warzywach, wodzie, produktach odzwierzęcych i w paszy.

Kontakt:
dr inż. Dorota Cygan-Szczegielniak


Drukuj