Renowacja zdegradowanych zbiorowisk łąkowych

Dotychczas prowadzone badania, zebrane wyniki i doświadczenia pozwalają na doskonalenie technik zakładania nowych i renowacji zdegradowanych zbiorowisk łąkowych oraz ich pielęgnacji i użytkowania, a w efekcie poprawę wydajności i jakości pasz z łąk i pastwisk. Wyniki badań i wieloletnie obserwacje związane z zakładaniem, a zwłaszcza użytkowaniem i pielęgnacją różnych powierzchni trawnikowych umożliwiają doradztwo w zakresie projektowania trawników i powierzchni trawiastych o różnym przeznaczeniu, przygotowania terenu, doboru mieszanek do zasiewu bądź darni, początkowej pielęgnacji trawników z siewu lub z rolki, a kolejnych latach unikania problemów związanych z różnymi przyczynami degradacji muraw oraz niekorzystnych zmian składu botanicznego i rozwoju chorób traw.

Kontakt:
dr inż. Romuald Dembek


Drukuj