Rozmnażanie roślin ozdobnych w kulturach in vitro

Obecnie ważne miejsce w kręgu zainteresowań naukowych dr inż. Alicji Tymoszuk zajmuje nowatorski obszar, jakim jest bionanotechnologia.Badania naukowe są związane z biotechnologią roślin, głównie w zakresie rozmnażania wielu gatunków roślin ozdobnych w kulturach in vitro – na specjalnie przygotowanych pożywkach, w sterylnych i kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Mikrorozmnażanie pozwala uzyskiwać wiele zdrowych roślin potomnych o wysokiej jakości, będących klonami rośliny macierzystej, w stosunkowo krótkim czasie i bez względu na porę roku. Kultury in vitro są dla mnie również narzędziem wykorzystywanym w celu hodowli mutacyjnej chryzantemy wielkokwiatowej i separacji chimer u tego gatunku. W efekcie możliwe jest uzyskanie nowych odmian wyróżniających się np. zmienioną barwą czy kształtem kwiatostanu, pokrojem, kształtem liści. Do identyfikacji ich zmienności genetycznej wykorzystywane są markery molekularne ISSR-PCR oraz RAPD-PCR. Obecnie ważne miejsce w kręgu zainteresowań naukowych dr inż. Alicji Tymoszuk zajmuje nowatorski obszar, jakim jest bionanotechnologia. Badam wpływ odznaczających się wysoką reaktywnością chemiczną i biologiczną nanocząstek, zwłaszcza srebra i złota, na wzrost i regenerację roślin ozdobnych i warzywnych, a także możliwość indukowania zmienności genetycznej. Rezultaty badań pozwolą lepiej poznać wpływ nanocząstek na rośliny i mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w ich mikrorozmnażaniu, uprawie czy też hodowli twórczej.

Kontakt:
dr inż. Alicja Tymoszuk


Drukuj