Wynagrodzenia kadry medycznej w podmiotach leczniczych w Polsce

Badania nad kształtowaniem się płac w służbie zdrowia są niezwykle trudne. W polskiej literaturze problem ten podejmowany jest bardzo rzadko. Jego rozpoznanie (zarówno, gdy chodzi o mechanizmy kształtowania płac, jak i płace realne) jak i określenie kierunków ewolucji , wobec wagi tego obszaru usług i rodzących się wciąż napięć społecznych jest bardzo ważne.

Celem badania jest określenie i ocena kierunków przemian w dziedzinie rozwiązań systemowych dotyczących wynagrodzeń lekarzy w podmiotach leczniczych w Polsce.

Badania mogą przyczynić się do wypracowania bardziej skutecznych, efektywnych, sprawiedliwych( w znaczeniu sprawiedliwości proceduralnej) i transparentnych mechanizmów kształtowania płac.

Kontakt:
dr hab. Hanna Karaszewska, prof. UTP


Drukuj