Innowacje w uprawie, przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej

Projekt realizowany jest w konsorcjum PRADAWNE ZIARNO, składające się z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (LIDER), Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Wytwórni Makaronu BIO Aleksandra Babalska, Spółdzielni Produkcji Spożywczej ,,TOSTA''; Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz 5 rolników ekologicznych z woj. kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Realizację Projektu przewidziano na lata 2018-2021. Projekt jest współfinansowanych ze środków UE.

Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie technologii uprawy, przetwórstwa i wprowadzenia do obrotu innowacyjnych produktów z pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej.

Podstawą opracowania nowych technologii uprawy pszenic okrągłoziarnowej i perskiej są ścisłe doświadczenia polowe, realizowane w systemie integrowanym i ekologicznym, w których wykonywana jest ocena plonowania, zachwaszczenia, porażenia przez choroby i występowanie szkodników w zależności od czynników agrotechnicznych. Opracowywane są nowe procesy produkcji chleba, płatków, makaronu z pszenic okrągłoziarnowej i perskiej. Podstawą ich opracowania jest ocena jakości technologicznej surowca oraz testy produkcyjne w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego. Nowe produkty spożywcze z ziarna pszenic pierwotnych  mają podwyższoną wartością odżywczą w stosunku do pszenicy zwyczajnej. Wysoka jakość takich produktów uzyskana jest dzięki unikalnym cechom gatunkowym oraz zrównoważonemu stosowaniu przemysłowych środków produkcji w produkcji integrowanej, lub ich niestosowaniu w produkcji ekologicznej. Informacje o cechach jakościowych produktów  uzyskiwane są w oparciu o szczegółową ocenę wartości odżywczej uzyskanego ziarna (zawartości makro- i mikroelementów, aminokwasów, witamin), a także analizę właściwości alergennych glutenu. Opracowywana jest także nowa strategia marketingowa dla innowacyjnych produktów z pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej.

Realizacja Projektu umożliwi opracowanie nowych technologii uprawy pszenic pierwotnych okrągłoziarnowej i perskiej dla rolników, nowych procesów przetwórstwa ziarna tych pszenic dla przetwórców oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów, o podwyższonej wartości odżywczej dla konsumentów.

Kontakt:
dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek


Drukuj