godlo
utp portal
hr excellence
Image is not available
Format 2.0 nr 10

Kobieca twarz UTP

Slider

Turkusowa równowaga

O Work Life Balance z dr hab. inż. Małgorzatą Gotowską, prof. uczelni z Pracowni Zarządzania Strategicznego Wydziału Zarządzania.

Inteligentne sensory

Neuronowe sieci w rozmowie z dr inż. Martą Kolasą z Zakładu Metrologii i Podstaw Elektrotechniki Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki.

Recenzje w naukowych czasopismach

O korzyściach recenzowania w czasopismach naukowych - rozmawiamy z prof. dr. hab. inż. Adamem Gadomskim, prorektorem ds. współpracy międzynarodowej.

Jestem „zmęczeniowcem”

Rozmowa z dr inż. Angelą Andrzejewską z Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

Zatory komunikacyjne w miastach

Artykuł powstał na podstawie rozprawy doktorskiej Damiana Iwanowicza pt. „Model procesu powstawania i zmienności długości kolejki pojazdów na wlotach skrzyżowań z sygnalizacją świetlną”. Autor jest pracownikiem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Betony z kobiecej strony

Czy można mówić pięknie o betonie? Z czym może się kojarzyć? Według dr hab. inż. Magdaleny Dobiszewskiej, prof. uczelni z Katedry Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Budowlanych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, beton można porównać do ciała człowieka. Nasz szkielet to kruszywo, czyli najmocniejszy element betonu, a mięśnie i tkanki to matryca cementowa spajająca to kruszywo w jedną całość. Jej pasja do betonu zadziwić może niejednego.

BREXIT mimo woli?

Z reguły bywa tak, że zadający pytanie oczekuje odpowiedzi, która by go satysfakcjonowała. Gdy premier rządzącej partii konserwatywnej David Cameron zadał swoim obywatelom pytanie: „czy Zjednoczone Królestwo powinno pozostać członkiem Unii Europejskiej, czy opuścić Unię Europejską”, tylko nieznaczna, ale jednak mniejszość (48,1%) wyborców udzieliła pozytywnej odpowiedzi.

Mężczyzną i kobietą stworzył ich…

W jednym z najpiękniejszych tekstów literatury europejskiej, w Uczcie Platona, filozof próbuje odpowiedzieć na pytanie, na czym polega natura miłości. Każdy z bohaterów biesiady, który przyszedł świętować sukces poetycki Agatona, przedstawia swoją własną wersję tej odpowiedzi. Bogactwo pomysłów, jakimi bawi się Platon, stanowi niewyczerpany zasób, z którego skorzystają wszystkie późniejsze pokolenia, niewiele przy tym dodając od siebie. Wkładając w usta bohaterów wiele różnych opowieści na temat miłości, Platon wskazuje, jak złożone jest to zagadnienie i jak niewiele o nim tak naprawdę wiemy. Pojawiają się różne perspektywy wyjaśniania natury erosa, w tym między innymi medyczna, ale większość z nich nie może wyzwolić się od jej mitycznych wyobrażeń. Tak, jakby temat miłości umykał żelaznej dyscyplinie rozumu i wzbudzał do lotu wyobraźnię, która nie w oddzielnych terminach czy sztywnych wnioskowaniach, lecz w plastycznych i wartkich obrazach szuka możliwości wyrazu tego, co każdy z nas tak dobrze zna z własnego doświadczenia.

English Speaking Union – „najlepszym sposobem na przewidzenie przyszłości jest wymyślenie jej”

Niewiele osób wie, że w Bydgoszczy od 20 lat istnieje Ogólnopolskie Centrum English Speaking Union. Stowarzyszeniu przewodniczy nauczycielka języka angielskiego na UTP – Alina Maciąg, która prowadzi na uczelni także koło naukowe „Wspólny język”.

Potrzebni są dobrze wykształceni ludzie

Rozmowa z doktorem nauk humanistycznych Jackiem Janiszewskim, absolwentem Wydziału Zootechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, byłym ministrem rolnictwa, organizatorem WELCONOMY Forum w Toruniu.

List otwarty Niezależnego Zrzeszenia Studentów w sprawie obecności pseudonauki na uczelniach

Czy uczelnie wyższe nadal są źródłem rzetelnej wiedzy popartej badaniami naukowymi? A może zaciera się granica pomiędzy tym, co udowodnione zostało zgodnie z przyjętą metodologią, a tym, co pojmowane w większości intuicyjnie? Czy nie wprowadza to chaosu poznawczego, jednocześnie przecząc wartościom, jakie reprezentować powinien Uniwersytet? Zapraszamy do lektury.

Sztuka bez emocji nie istnieje

Zapis wywiadu z profesorem Edwardem Salińskim z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Uniwersytet zmiany

Felieton Daniela Rolanda Soboty z Polskiej Akademii Nauk

Wsparcie środowiska jest bardzo ważne

Rozmowa z dr Weroniką Kruszelnicką z Wydziału Inżynierii Mechanicznej, laureatką stypendium dla młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uczelnia nie może być samotną wyspą

Rozmowa z dr. Adamem Mrozińskim, dyrektorem Regionalnego Centrum Innowacyjności - Centrum Transferu Technologii UTP.

Nie lubię nudy

Rozmowa z dr Ewą Raczyńską-Mąkowską z Katedry Wzornictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

Pasja z nauką "pod rękę"

 „O działaniach krakowskiego lekarza usłyszeliśmy z rektorem Topolińskim niezależnie od siebie w programie telewizyjnym” – opowiada dr Stanisław Jung, lekarz ortopeda.

MIĘDZY PRACĄ ZAWODOWĄ A KARIERĄ NAUKOWĄ

Rozmowa z Franciszkiem Pawlakiem – absolwentem Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP.

Wynalazki na medal

Spotkania nauki i przemysłu są konieczne, aby pomysły naukowców nie wpadały w próżnię, a zapełniały niszę na rynku.

MIĘDZY OXFORDEM A SINGAPUREM

Rozmowa z Bartoszem Gackowskim, absolwentem Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej.

Nowe czasy, nowe wyzwania

26. Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich odbyła się w dniach 4-7 września.

Trzeba kochać to, co się robi!

Rozmowa z Izabellą Szolginią, dyrektor Schroniska dla zwierząt w Bydgoszczy, absolwentką UTP

Ustawa 2.0. Kształcimy elity

Wywiad z rektorem UTP prof. dr. hab. inż. Tomaszem Topolińskim.

Woodstock 50/25

Raport z pogranicza.

Konstytucja dla nauki

Ustawa 2.0 jest wyczekiwana przez środowisko uczelni wyższych z dużą nadzieją, ale też i niepokojem. Dlatego spotkania z przedstawicielami rządu i wymiana poglądów są zawsze cennymi doświadczeniami.

Dobra kawa i dusza kabareciarza - przepis na spichrze w kadrze

Studenci studiów II stopnia kierunku Architektura, zwycięzcy konkursu "Kadr na miłość".

Radzimy sobie dobrze. Wywiad z Janem Krzysztofem Ardanowskim

„Szukajmy więc postępu, ale bacznie dbajmy o to, abyśmy nie zmarnowali tego co do tej pory w rolnictwie było ważne”.

Lis na UTP

Rozmowa z Łukaszem Jachem z grupy Kitsune, który na UTP organizuje spotkania z kulturą japońską.

Chodźmy. Felieton Daniela Rolanda Soboty

Zegar chodzi, choć nie ma nóg i kręci się jak ogłupiały. Kot chodzi, lecz niechętnie. Woli odpoczywanie, choć nie wieczne. Diabeł chodzi, i czasem mu wyjdzie to lub owo. Bóg nie chodzi, choć idzie mu jak po maśle. Tylko człowiek chodzi, dlatego że o coś mu idzie.

Trzeba z żywymi naprzód iść

„Na początku roku 1980 rektor powołał mnie na stanowisko dziekana Wydziału Mechanicznego. Nie obeszło się bez rozmów i trudności, gdyż byłem bezpartyjnym.

Rozum i szaleństwo. Krótka historia Europy

Trudno byłoby zliczyć tych wszystkich szaleńców, wariatów i postrzeleńców, którym tzw. codzienność i zdrowy rozsądek zawdzięczają swój kształt i los.

O recyklingu tworzyw sztucznych - prof. dr hab. inż. Marek Bieliński

Problem recyklingu tworzyw polimerowych związany jest z uwarunkowaniami technicznymi, rynkowymi, społecznymi i środowiskowymi.

Między wolnością a kompromisem

O wyborach projektanta, pracy dydaktycznej i pasji rozmawiamy z dr hab. Romualdem Fajtanowskim

Marnowanie żywności – wspólny problem

Wprowadzenie

Każdy z nas zna piramidę potrzeb opracowaną przez Abrahama Maslowa. U jej podstawy występują potrzeby fizjologiczne, wśród których znajduje się potrzeba jedzenia i picia.

Prozdrowotne właściwości przypraw korzennych

Niby takie niepozorne, a jednak zupełnie niezwykłe przyprawy korzenne. Zaskakują nie tylko cudownym aromatem, ale także prozdrowotnymi właściwościami. Warto ich używać nie tylko podczas świątecznych wypieków.

Prometeusz, Faust i Frankenstein

Wynalazczość, kreatywność, innowacyjność – wszystkie te określenia stały się od pewnego już czasu wyznacznikami nowoczesnego społeczeństwa, w którym dzięki trwałemu postępowi życie jednostki i zbiorowości ma szansę na realizację odwiecznych marzeń człowieka o byciu zdrowym, długowiecznym, szczęśliwym i spełnionym.

Rzecz o Szubrawcach, Sotwarosie i ludzkich przywarach

Fragment referatu: „Towarzystwo Szubrawców oraz Jędrzej Śniadecki w życiu społecznym Wilna”.

Gdy obraz zaczyna żyć swoim życiem

O sztuce, pasji i pracy dydaktycznej rozmawiamy z prof. Aleksandrą Simińską – malarką i dydaktykiem na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Supervisor – Jędrzej Śniadecki

Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Adamem Gadomskim

Dlaczego Jędrzej Śniadecki wielkim naukowcem był?
– Trudno to jednoznacznie określić. Niewątpliwie szedł w dobrym kierunku. Bycie dobrym naukowcem kiedyś, a teraz to dwie różne rzeczy. Natomiast Śniadecki dotknął bardzo ważnych tematów z zakresu chemii i medycyny. To przede wszystkim kwestie związane z krzywicą u dzieci i generowania witaminy D w organizmie pod wpływem promieniowania słonecznego. Drugi temat to jest otrzymywanie pierwiastka, który on nazwał westem albo vestium po łacinie.

Publish modules to the "offcanvs" position.