English Speaking Union – „najlepszym sposobem na przewidzenie przyszłości jest wymyślenie jej”

Niewiele osób wie, że w Bydgoszczy od 20 lat istnieje Ogólnopolskie Centrum English Speaking Union. Stowarzyszeniu przewodniczy nauczycielka języka angielskiego na UTP – Alina Maciąg, która prowadzi na uczelni także koło naukowe „Wspólny język”.

ESU co roku organizuje ogólnopolski finał anglojęzycznego konkursu krasomówczego. To właśnie stąd najlepszy nastoletni mówca wyrusza na międzynarodowy finał do Londynu. Tam spotyka podobnych do siebie młodych ludzi z 53 krajów świata.

Ideą konkursu jest promowanie porozumienia między mieszkańcami różnych krajów dzięki użyciu języka angielskiego. To także szansa na poznanie innych kultur, wymianę poglądów i zdobywanie doświadczenia.

Co roku wiosną w Londynie spotykają się nie tylko ci, którzy świetnie mówią po angielsku, ale przede wszystkim osoby mające swoje przemyślenia i potrafiące się nimi w zajmujący sposób dzielić. Po prostu dobrzy mówcy. Tematy pięciominutowych wystąpień uczestnicy przygotowują wcześniej. Dla wszystkich na całym świecie są takie same. W ubiegłych latach trzeba było mieć pomysł na prezentację: „The best way to predict the future is to invent it”, czyli najlepszym sposobem na przewidzenie przyszłości jest wymyślenie jej lub „Peace is not an absence of world” („Brak wojny to nie to samo co pokój”). Tegoroczny temat brzmi „Nature is a common language”, czyli natura jest wspólnym językiem. Ale nie wystarczy tylko zabłysnąć świetnie przygotowaną prezentacją. Potrzebna jest ogólna wiedza, oczytanie, operowanie emocjami i to nieuchwytne coś, zwane charyzmą. Najlepsi podczas finału w Londynie przemawiają na znany temat, ale też muszą odpowiedzieć na pytania publiczności, a potem przygotować spontaniczny speech dotyczący wylosowanego zagadnienia. I to nie poprawność językowa jest głównie oceniana przez jury, choć z nią nie ma problemu, lecz właśnie owe zdolności krasomówcze, umiejętność porywającej prezentacji i odpowiedzi na pytania.

Dla młodych ludzi ważny jest już sam fakt spotkania się w gronie tak różnorodnym kulturowo. Dla niektórych to niezwykłe doświadczenie, które może zmienić ich życie. Wspaniała atmosfera, spotkania z rówieśnikami z egzotycznych krajów, warsztaty, imprezy kulturalne mogą sprawić, że świat nie będzie miał dla nich granic. A wszystko może zacząć się tutaj – na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, pod auspicjami którego działa Ogólnopolskie Centrum English Speaking Union.

 


Drukuj