O recyklingu tworzyw sztucznych - prof. dr hab. inż. Marek Bieliński

Problem recyklingu tworzyw polimerowych związany jest z uwarunkowaniami technicznymi, rynkowymi, społecznymi i środowiskowymi.

Wymagania higieniczne, a także dotyczące wygody użytkowników i względnie niskiej ceny produktów, to główne oczekiwania konsumentów wytworów z tworzyw, które mają wpływ na ciągły rozwój produkcji tworzyw i wzrost ich zastosowań we wszystkich obszarach gospodarki (np. w produkcji opakowań, przemyśle samochodowym, budownictwie, medycynie itd.). W przypadku niewłaściwego użytkowania produktów pojawiają się problemy środowiskowe związane z rosnącą ilością odpadów, przypisywane tym materiałom.

Należy podkreślić, że do produkcji tworzyw zużywa się około 4% całkowitej ilości wydobywanej ropy naftowej, a w związku z tym to nie polimery są główną przyczyną zmniejszania się zasobów naturalnych tego surowca. Średnio na świecie około 40% tworzyw przeznacza się na wytwarzanie opakowań i dlatego ten rodzaj produktów jest najbardziej krytykowany ze względu na konsekwencje środowiskowe. Kwestie oddziaływania na środowisko mogłyby zostać całkowicie wyeliminowane i w wielu krajach jest to dość dobrze rozwiązane poprzez kompleksowe zorganizowanie systemu zbierania, selekcjonowania i ponownego wykorzystania opakowań jako surowca, a także źródła energii w procesach spalania (recykling termiczny). Od strony technicznej proces recyklingu jest dobrze rozpoznany zarówno w obszarze selekcji, mycia i czyszczenia odpadów, jak i przede wszystkim ich rozdrabniania czy regranulacji.

Polimery są materiałem przystosowanym do dalszego przetwórstwa we wszystkich standardowych technologiach (wytłaczania, wtryskiwania itp.). Jest również wiele możliwości ponownego stosowania wytworów z tworzyw wtórnych, często w bardzo innowacyjnych produktach kompozytowych, będących połączeniem materiałów pierwotnych i wtórnych. Powszechne jest wykorzystanie tworzywa powstałego w procesie recyklingu popularnych opakowań – butelek PET (jako bardzo dobrego surowca włóknotwórczego) m.in. do wytwarzania odzieży. Potencjalny sukces ponownego zastosowania odpadów pochodzących z recyklingu jest związany głównie ze wzrostem świadomości użytkowników tworzyw i ich aktywnym udziałem w zorganizowanym systemie zbierania odpadów – dotyczy to zarówno użytkowników indywidualnych, jak i przemysłowych.


Drukuj