Moja Soja

Konsorcjum ‘MojaSoja’ postawiło sobie za główny cel upowszechnienie uprawy soi nGMO w regionie Kujaw, Pomorza i Wielkopolski. Dofinansowanie do projektu pt.  ,,Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – innowacyjne rozwiązania w uprawie i skarmianiu dla gospodarstw rolnych” pochodziło z działania ,,Współpraca’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Zostały one wykorzystane na opracowanie i realizację operacji innowacyjno-wdrożeniowej w okresie od 18 maj 2018 do 31 grudzień 2019. W skład konsorcjum weszło UTP, PW lechpol sp. z o.o., 5 gospodarstw rolnych oraz KPODR w Minikowie.

moja soja

W zakresie agrotechniki soi nGMO powstało opracowanie ewaluacji 20 odmian soi nGMO z hodowli europejskich i polskich w celu oceny ich przydatności do różnych warunków siedliskowych na terenie Polski Północno-zachodniej. W zakresie badań żywieniowych na wyprodukowanych nasionach soi poddanych ekstruzji analizowano zawartości składników pokarmowych i bioaktywnych. Dokonano oceny składu chemicznego badanych pasz – komponentów diet dla zwierząt, dawek pokarmowych oraz mieszanek paszowych i ustalono ich wartość pokarmową. Przeprowadzono bilansowanie dawek pokarmowych i receptur mieszanek paszowych dla zwierząt monogastrycznych i poligastrycznych objętych badaniami w gospodarstwach ‒ członkach Konsorcjum „Moja Soja”, zawierających ekstrudowane nasiona soi nGMO w nich wyprodukowane. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowe w gospodarstwach ‒ członkach Konsorcjum „Moja Soja”, które oparły skarmianie trzody lub bydła mlecznego na ekstrudowanych nasionach soi nGMO, zostało  przeanalizowane i oceniono efekty ekonomiczne tego skarmiania.

Utworzenie i działalność podmiotu w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami zostało nagrodzone srebrnym medalem na Międzynarodowych Targach XIII INTARG 2020 - INNOWACJE SPOŁECZNE https://www.intarg.haller.pl/wynalazek,w243.php w kategorii Produkt rynkowy: pt. "Soja niemodyfikowana genetycznie od pola do stołu”.

 

Adresatem rezultatów projektu jest rolnik, zainteresowany produkcją soi nGMO we własnym gospodarstwie, w dwojaki sposób zorientowany na korzyści wynikające z tej produkcji. Informacje można pogłębić na stronach:

http://www.mojasoja.eu

https://katowice.tvp.pl/49878492/wiadomosci-rolnicze-16092020

https://wrib.utp.edu.pl/component/content/article/91-aktualnosci/175-prof-dr-hab-inz-anna-wenda-piesik-w-wiadomosciach-rolniczych-tvp-3?Itemid=740

http://www.mojasoja.eu/wp-content/uploads/2020/02/ODR_podsumowanie_MojaSoja_AWP.pdf

http://www.mojasoja.eu/moja-soja-na-vi-forum-rolniczym-gazety-pomorskiej/

http://www.mojasoja.eu/moja-soja-na-krajowych-dniach-pola-minikowo-2020/

http://www.mojasoja.eu/konferencja-podsumowujaca-operacje/

Anna Wenda-Piesik, „Postęp w hodowli, agrotechnice i wykorzystaniu soi od 2014 roku, na przykładzie badań prowadzonych w ramach Konsorcjum MojaSoja, PolSoja oraz doświadczeń COBORU”. 15.09.2020. KPODR Minikowo, „Dzień soi i kukurydzy”

Anna Wenda-Piesik, Soybean Non-Gm Innovative Solutions In Cultivation And Feeding Of Animals In Farms In North Poland – Epi Group Results, ‘My Soybean’ Consortium. 16th ESA Congress 1-4 September 2020, Sevilla, Spain.

Prof. dr hab. inż. Anna Wenda-Piesik


Drukuj