Jak pozbyć się chwastów z trawnika?

Zapytaliśmy dr. inż. Mariusza Piekarczyka

Począwszy od samego zakładania trawnika mamy wpływ na jego zachwaszczenie. Poprzez dobre przygotowanie i oczyszczenie podłoża z chwastów oraz dokładne, równomierne obsianie powierzchni trawnika, minimalizujemy późniejsze zachwaszczenie.Sposób zwalczania pojawiających się chwastów na trawnikach będzie zależał od występujących gatunków, ich zagęszczenia i stanu porostu trawy. Na małych powierzchniach wystarczy systematycznie wyrywać chwasty, na dużych można zastosować specjalne herbicydy, zawierające takie substancje czynne jak: 2,4-D, MCPA, dikamba, fluroksypyr. W przypadku dużego zachwaszczenia i rzadkiego porostu trawy, trawnik należy założyć od nowa, można to zrobić po zastosowania nieselektywnego glifosatu. Chwasty są mniej groźne na trawnikach dobrze pielęgnowanych, szczególnie poprzez nawożenie, systematyczne koszenie i nawadnianie.


Drukuj