Kiedy opłaca się zamontowanie ogniw fotowoltaicznych, a kiedy nie?

Zapytaliśmy Tomasza Manię:

Instalacja PV się nie opłaca gdy:

  • cena za kWh jest niższa poniżej średniej krajowej
  • inwestor planuje w krótkim czasie przeprowadzkę lub zmianę miejsca zamieszkania
  • budynek posadowiony jest wśród drzew i ma mocno ograniczony dostęp do promieniowania słonecznego
  • dach budynku jest skierowany na północ pod kątem planowanej inwestycji
  • inwestor planuje modernizację poszycia dachu lub chce wymienić dach

Poniżej przykładowe koszty instalacji PV w Polsce oraz czy opłacalności budowy instalacji PV

2

Podsumowanie :

ZAWSZE i WSZĘDZIE !!! Rosnące ceny energii elektrycznej i brak perspektyw odejścia od gospodarki węglowej w najbliższej dekadzie (10 lat) w Polsce oraz zachowawcza i czasami destrukcyjna polityka Polski (rządów) pod kątem rozwoju OZE i technologii bezemisyjnych powoduje to, iż wytwarzanie energii w miejscu jej konsumpcji (na własne potrzeby zaś nadmiar oddawany do sieci energetycznej) jest najbardziej efektywne energetycznie i najtańsze dla użytkowanika w perspekywie każdego roku użytkowania. Koszty eksploatacji dla środowiska naturalnego z zastosowania ogniw fotowoltaicznych są bezcenne układy bezemisyjne. Resumując im wyższa cena za energię elektryczną dostarczaną do budynku tym szybszy zwrot z inwestycji.

mgr inż. MBA Tomasz Mania - asystent
UTP w Bydgoszczy
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Zakład Inżynierii Systemów Technicznych
Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła
V-prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła i Magazynowania Energii

Zakres tematyki: budownictwo zero i plus energetyczne, dolne źródła i systemy pomp ciepła , ogniwa PV , instalacje solarne, odzysk energii z procesów przemysłowych i technologicznych, magazynowanie i akumulacja energii, zwiększanie efektywności energetycznej budynków i instalacji. Analizy, audyty, projekty, opracowania specjalistyczne, opinie o innowacyjności itp.


Drukuj